Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Šanca pre váš región
Dátum uzávierky: 19. 4. 2011
Program: Nadácia Orange
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Šanca pre váš región - 7. ročník úspešného grantového programu vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu.

Program podporí inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré odrážajú potreby miestnej komunity, podporujú aktívnych občanova sú realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce.
 
Aj v tomto roku budú v programe podporené projekty zamerané na rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov.
 
O podporu v programe sa môžu uchádzať:
    * Neformálne skupiny aktívnych občanov
    * Mimovládne organizácie
    * Obce a mestá v spolupráci s mimovládnou organizáciou alebo neformálnou skupinou občanov
    * Kultúrne inštitúcie

 Rozpočet programu:                          120 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:    3 000 eur
Uzávierka podávania žiadostí:         19.4.2011
Zverejnenie výsledkov:                        31.5.2011
Realizácia:                                             jún - október 2011
 
Viac informácií a formulár žiadosti nájdete TU


Changed at: 24. 3. 2011 12:35 Changed by: elovasikova
Created at: 24. 3. 2011 12:35 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy