Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelená pre seniorov
Dátum uzávierky: 13. 4. 2011
Program: Nadácia Orange
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Zelená pre seniorov - program Nadácie Orange zameraný na zlepšovanie kvality života seniorov.
Cieľovou skupinou programu sú seniori, ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov), ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života (po ukončení pracovného uplatnenia, odchovaní detí), potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu.
 
V programe budú podporené zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä prostredníctvom:
    * Vzdelávacích aktivít
    * Sebarealizácie seniorov v rôznych oblastiach
    * Podpory samostatnosti, autonómie a nezávislosti
    * Integračných aktiví
t
 
Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia, poskytujúce sociálnu starostlivosť a rozpočtové organizácie.
Rozpočet programu:                             60 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:    2 500 eur
Uzávierka podávania žiadostí:          13.4.2011
Zverejnenie výsledkov:                         20.5.2011
Realizácia:                                              jún  - október 2011

Viac informácií a formulár žiadosti nájdete TU


Changed at: 24. 3. 2011 12:24 Changed by: elovasikova
Created at: 24. 3. 2011 12:24 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy