Aktuálne výzvy Minimize
Browse records in that    Search     
Back
Výzva: Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach
Program: Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Program je zameraný na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enviromentálnej infraštruktúry. Ide predovšetkým o zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.

Termín uzávierky nie je zatiaľ zverejnený, nakoľko je výzva aktuálna až do vyčerpania finančných prostriedkov.

Viac informácii tu.


Changed at: 7/9/2018 1:24 PM Changed by: Patricia Balajova
Created at: 7/9/2018 1:24 PM Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy