Aktuálne výzvy Minimize
Browse records in that    Search     
Back
Výzva: Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie
Program: Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Program je zamerný na osvetu v oblasti klimatických zmien a ich následkov, čiže znižovania následkov a rizík povodní, zosuvov pôdy a prívalových dažďov a taktiež aj na adaptáciu na tieto trvalé zmeny. Dátum uzávierky je zatiaľ nezverejnený, nakoľko je výzva aktuálna do zaplnenia finančných možností.

Viac informácii na

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-informacne-programy/


Changed at: 7/9/2018 1:53 PM Changed by: Patricia Balajova
Created at: 7/9/2018 12:30 PM Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy