Projekty EU onSkoleniaPartneriExperti

Vypracovanie a manažment EÚ projektov Minimize

Máte projektový zámer a potrebujete kvalitný projekt? - zabezpečíme:

 • komplexné poradenstvo a manažment pri príprave a realizácii projektov,
 • kompletná analýza projektu, štúdia uskutočniteľnosti, návrhy a poradenstvo,
 • príprava a spracovanie projektu - žiadosti o finančné prostriedky,
 • konzultačná činnosť a príprava podnikateľských zámerov a plánov,
 • príprava a vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
 • vypracovanie čiastkových úloh pri príprave projektov – SWOT, štúdia vhodnosti a uskutočniteľnosti, analýza výnosov, finančná analýza, a pod.,
 • zabezpečenie komunikácie s potenciálnymi príjemcami pomoci a s riadiacimi orgánmi programov a informovanosť verejnosti o rôznych možnostiach získania finančných prostriedkov,
 • v rámci realizácie projektov zabezpečenie styku s médiami, propagáciu a disemináciu výsledkov projektov.

Neváhajte a dohodnite si bezplatnú konzultáciu hneď teraz! Stačí iba vyplniť nezáväzný formulár - nepotrvá to viac ako 2 minúty.

*
*
*
*
*
 Calendar
*
Bezpečnostný kód:
CAPTCHA
Enter the code shown above in the box below
* povinný údaj        
spacer

Referencie

Agentúra je zapojená do implementácie viacerých projektov, do projektov obcí a miest kraja, neziskových združení aj podnikateľov, ako partner alebo subdodávateľ zabezpečujúci niektorú z nasledovných funkcii:

 • manažment projektu,
 • administrácia projektu,
 • finančný manažment projektu,
 • publicita a propagácia projektu,
 • špecifické úlohy projektu (napr. školenia, workshopy, konferencie, spracovanie analýz a plánov).

V rámci niektorých  projektov agentúra vystupuje ako hlavný kontraktor a zabezpečuje celkový manažment projektu. Prehľad o projektoch, na ktorých agentúra participovala a v ktorých je momentálne zainteresovaná, nájdete tu.

 Cenník služieb k projektom:

POPIS SLUŽBY CENA v EUR, resp. % vyjadrenie
Odborná asistencia pri vypracovaní, príp. komplexné vypracovanie žiadosti o grant a podporných dokumentov a povinných príloh 1.000EUR
Manažovanie projektov 1 -3 % z celkovej sumy projektu
Monitoring a externá evaluácia projektov 500EUR
Spracovanie podnikateľských zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a finančných analýz 500EUR

 

The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

dummy