Projekty EUSkolenia onPartneriExperti

Školenia z oblasti Eurofondov Minimize

Vytvárame priestor na získavanie odborných vedomostí predovšetkým z oblasti projektového cyklu (príprava, implementácia, hodnotenie a monitorovanie projektov), riadenia ľudí a komunikácie, a to prostredníctvom:

  • pravidelných školení šitých na mieru jednotlivých cieľových skupín a ich konkrétnych potrieb
  • vybudovaného školiaceho strediska disponujúceho informačnými technológiami, kde môže predkladateľ projektu pod dohľadom a s odborným vedením/facilitovaním projektových manažérov agentúry vypracovať vlastný projekt

Aktuálne nie sú k dispozícii konkrétne školenia.

spacer

Projektový manažment a projektové riadenie

Špecifikácia kurzu: Cieľom kurzu je získať dostatočné praktické vedomosti a zručnosti z tvorby a realizácie projektov. Kurz si dáva za cieľ poskytnúť záujemcom ucelené a prehľadné poznatky z problematiky projektového manažmentu, ktoré naučia účastníkov ako správne začať, viesť a ukončiť projekt, tak aby bol úspešný. Kurz je rozdelený do 4 hlavných oblastí, ktoré sú dôležité pri písaní a realizácií projektu. Účastník okrem získaných teoretických znalostí má možnosť si tieto znalosti overiť na praktických príkladoch a prípadových štúdiách. Absolventi kurzu získavajú osvedčenie o absolvovanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Cieľová skupina: kurz je vhodný pre projektových manažérov a členov projektových tímov  z verejného a súkromného sektora, pre záujemcov o zamestnanie v oblasti projektového manažmentu
Cena kurzu: kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny – spoločnosti alebo aj otvorený pre verejnosť, cena je následne  stanovená podľa presnej špecifikácie zákazníka.

Termín a miesto konania: podľa záujmu a dohody

Výstup kurzu: akreditovaný certifikát

Kurz je rozdelený do 4 modulov, každý modul možno absolvovať samostatne.

Obsahová náplň:

Modul 1 Písanie projektov a grantových návrhov
Definícia a základné fázy projektu
Príprava a plánovanie projektu
Žiadosť o grant
Vypracovanie projektu

Modul 2 Riadenie ľudí
Výber ľudí
Motivácia ľudí
Vedenie ľudí
Komunikácia
Tímová spolupráca

Modul 3 Finančný manažment
Finančné riadenie
Náklady
Rozpočty

Modul 4 Projektový manažment projektov EÚ
Príprava projektov a tvorba partnerstva
Realizácia a riadenie projektov
Hodnotenie projektov

Referencie klientov

V rámci už zrealizovaných školení Vám chceme poskytnúť niekoľko referencií získaných od účastníkov prostredníctvom hodnotiaceho dotazníka:

  • „páči sa mi, že viete presne pomenovať úlohy, určiť hranice a skontrolovať spätne ich pochopenie“ (Monika K.)
  • „naučila som sa nájsť správne riešenie v rámci projektového tímu“ (Gabriela R.)
  • „na tomto školení som užitočne strávil svoj drahocenný čas, naučil som sa nové veci a spoznal nových ľudí, je to veľmi dobrá skúsenosť pre mňa a zmena v každodennom pracovnom tempe“ (Peter W.)
  • „veľmi dobré a interaktívne prezentácie“ (Tomáš K.)
  • „školenie bolo perfektné, často sa nestáva, že všetci účastníci ostanú až do konca!“ (Renáta P.)
  • „perfektná organizácia, priateľská atmosféra, otvorená komunikácia – super!“ (Ľubica P.)

Pozrite tiež Minimize
  
spacer
dummy