Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Názov projektu Stav projektu Program Oblasť zamerania Začiatok Ukončenie Celkové náklady v EUR Celkový grant v EUR
detail Rozvoj strategických akčných plánov zamestnanosti a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a lokálnej úrovni na území Bratislavského samosprávneho kraja Ukončený PHARE GS Rozvoj ľudských zdrojov Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 7. 2004 30. 6. 2005 75000.00 75000.00
detail Ako získať peniaze z fondov EÚ? - rekvalifikačný kurz mladých evidovaných nezamestnaných vo veku 22 – 29 rokov Ukončený PHARE – Flexibilita trhu práce Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 4. 2005 31. 5. 2005 46818.00 45669.00
detail IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI (Na slávu božiu a na slávu vína) vzdelávanie prostredníctvom dobrých skúseností a výmenou odborných informácií Ukončený PHARE CBC Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 6. 2005 31. 5. 2006 37547.00 33792.30
detail MINEU – Mining Europe Ukončený Culture 2000 Cestovný ruch 1. 9. 2005 31. 8. 2006 281716.00 133223.00
detail Hotel Preš - prístavba k hotelu Lipa (po ukončení sa celý hotel volá Tília) Ukončený JPD Cieľ 2 Cestovný ruch 1. 9. 2005 31. 12. 2006 1239742.00 160794.50
detail Cyklotrasy bez hraníc Ukončený PHARE CBC Cestovný ruch 1. 10. 2005 30. 9. 2006 68598.50 51448.87
detail CompServ SME – Rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov prostredníctvom sebavzdelávania v oblasti služieb Ukončený Leonardo da Vinci Podpora MSP 1. 10. 2005 30. 9. 2007 519660.50 382337.00
detail Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Synagogy v Senci Ukončený PHARE Ecosoc Infraštruktúra 31. 12. 2005 31. 8. 2006 76355.00 45502.00
detail Rekonštrukcia KD v Kostolnej pri Dunaji Ukončený JPD Cieľ 2 Infraštruktúra 1. 9. 2006 31. 12. 2007 625892.00 312946.00
detail ENEA – Európska sieť podnikateľských anjelov Ukončený Leonardo da Vinci Podpora MSP 1. 10. 2006 30. 9. 2008 362253.00 290092.00
detail VISIBLE Ukončený Leonardo da Vinci Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 12. 2007 30. 11. 2009 479249.00 359437.00
detail Health and Safety at Work, twinningový projekt v Chorvátsku (HR/2007/IB/OT/01) Ukončený IPA 2007 Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 1. 2010 31. 12. 2012 1254000 1254000
detail Central European Knowledge Platform for an Ageing Society Ukončený Central Europe Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 1. 2011 31. 12. 2013 1724293.00 2173331.00
detail Improving of Key Supporting services for Young Innovators across Central Europe Ukončený Central Europe Podpora MSP 1. 5. 2011 30. 4. 2014 1376734.00 1133353.00
detail LIST – Logistics Skills Transparency Ukončený LLP – Leonardo da Vinci – ToI Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 10. 2013 30. 9. 2015 302988.69 227241.50
detail NeMESI – Network of Mutual Exchange for Supporting Innovation Ukončený PROGRESS Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 12. 2013 30. 11. 2014 184641.82 143183.12
detail ECO-SystemApp - System Approaches for Entrepreneurial Ecosystem Training Ukončený Erasmus+ Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 9. 2014 31. 8. 2017 290463.00 290463.00
detail Mobile Apps - MobileAPPs for VET: Development of mobile business applications' competences for VET business Ukončený Erasmus+ Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 9. 2015 31. 8. 2017 212733.00 212733.00
detail EP4A - Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeship Ukončený Erasmus+ Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 10. 2016 31. 8. 2018 460181.00 368144.00
detail GreenScreen - Greening creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry Ukončený Interreg Europe Životné prostredie 1. 1. 2017 31. 12. 2021 2044088.44 1703475.18
detail Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of Learning Centre in ECO production Ukončený V4 Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 6. 2017 30. 11. 2018 69640.00 69640.00
detail Silver Economy Ukončený Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Vzdelávanie a zamestnanosť 1. 9. 2017 31. 12. 2018 334236.80 284101.26
  
spacer
dummy