Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: CompServ SME – Rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov prostredníctvom sebavzdelávania v oblasti služieb
Stav projektu: Ukončený
Program: Leonardo da Vinci
Oblasť zamerania: Podpora MSP
Začiatok: 1. 10. 2005
Ukončenie: 30. 9. 2007
Celkové náklady v EUR: 519660.50
Celkový grant v EUR: 382337.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Podpora samovzdelávacieho procesu v podnikateľskom sektore prostredníctvom vytvorenia nového manuálu pre malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti služieb, ktorý bude definovať spôsob a možnosti interného samo vzdelávania svojich zamestnancov v rámci podnikov. Manuál bol vypracovaný skupinou špecialistov, vyškolených facilitátorov, ktorí prostredníctvom rôznych metodických nástrojov otestovali použitie manuálu v praxi, v konkrétnych malých a stredných podnikoch.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • Vypracovanie manuálu, zameraného na podporu samovzdelávacieho procesu v MSP,
  • Podporenie vytvorenia nového profesného profilu – facilitátora pre posilnenie a rozvoj procesov vzdelávania v MSP,
  • Analýza výsledkov v rôznych testovacích sub-sektoroch.

Partneri:

- Institute for Scientific Technology, Nemecko
- Gessellschaft fur Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung, Nemecko
- Landeshauptstadt Munchen, Nemecko
- AMU Center Aalborg, Dánsko
- Glasgow Opportunities, Veľká Británia
- Malta Mentoring Society, Malta
- Malta Federation of Industry, Malta
- CECOA – Vocational Training Centre for the Trade, Portugalsko
- LEDA Partenariat, Holandsko
- Slovenská živnostenská komora, Slovensko
- Bratislavský samosprávny kraj, Slovensko
- RRA SP, Slovensko (vedúci partner)


Changed at: 11. 5. 2010 10:29 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 15:11 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy