Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Rekonštrukcia KD v Kostolnej pri Dunaji
Stav projektu: Ukončený
Program: JPD Cieľ 2
Oblasť zamerania: Infraštruktúra
Začiatok: 1. 9. 2006
Ukončenie: 31. 12. 2007
Celkové náklady v EUR: 625892.00
Celkový grant v EUR: 312946.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Rekonštrukcia kultúrneho domu a tým zlepšenie kultúrnej infraštruktúry regiónu. Kultúrny dom má v obci významnú úlohu, vytvára priestor, kde sa môžu uplatňovať miestne kultúrne a spoločenské organizácie. Predstavuje významný objekt verejného stretávania sa, života a tým aj utužovania vzájomných vzťahov.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kostolná pri Dunaji,
  • Úprava okolia kultúrneho domu a priľahlej autobusovej zástavky.

Changed at: 11. 5. 2010 10:28 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 15:05 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy