Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Synagogy v Senci
Stav projektu: Ukončený
Program: PHARE Ecosoc
Oblasť zamerania: Infraštruktúra
Začiatok: 31. 12. 2005
Ukončenie: 31. 8. 2006
Celkové náklady v EUR: 76355.00
Celkový grant v EUR: 45502.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Prostredníctvom vypracovania projektovej dokumentácie a získania stavebného povolenia na základe vypracovanej dokumentácie Synagógy v Senci vytvoriť podmienky na jej komplexnú rekonštrukciu a teda na zachovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bude využívaná širokou verejnosťou na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia ako aj výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času mládeže, reprezentačné aktivity a iné.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • Nadviazanie na projekt, ktorý bol realizovaný z grantu „Obnovme si svoj dom“ na pamiatkový výskum,
  • Spracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Synangógy v Senci.

Changed at: 11. 5. 2010 10:28 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 14:59 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy