Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Silver Economy
Stav projektu: Ukončený
Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 9. 2017
Ukončenie: 31. 12. 2018
Celkové náklady v EUR: 334236.80
Celkový grant v EUR: 284101.26
Charakteristika projektu:

Charakteristika projektu: cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných a súkromných inštitúcií, spolupráce medzi štátom a podnikateľským sektorom, priemyselným sektorom, obchodnými združeniami a komorami, ako aj organizáciami zastupujúcich starších ľudí, s cieľom podporiť vývoj produktov a služieb, ako aj celého sektora „striebornej ekonomiky“. Bližšie informácie nájdete na web stránke projektu: www.skhu-silver.eu.

Zverejnenú partnerskú zmluvu si môžete pozrieť kliknutím tu.

Subsidy Contract si môžete pozrieť kliknutím tu.

Zmluvu s dodávateľom služieb si môžete pozrieť kliknutím tu a dodatok k zmluve kliknutím tu.
Faktúry od dodávateľa službieb si môžete pozrieť kliknutím tu


Changed at: 11. 1. 2021 14:56 Changed by: Administrator Account
Created at: 26. 7. 2018 11:26 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy