Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: GreenScreen - Greening creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry
Stav projektu: Ukončený
Program: Interreg Europe
Oblasť zamerania: Životné prostredie
Začiatok: 1. 1. 2017
Ukončenie: 31. 12. 2021
Celkové náklady v EUR: 2044088.44
Celkový grant v EUR: 1703475.18
Charakteristika projektu:

Zdroj financovania: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)

Ciele projektu:
vytvorenie európskeho sprievodcu pre udržateľnú filmovú produkciu
zdieľanie prípadových štúdií medzi členmi projektu
porovnávať rozličné uhlíkové kalkulačky používané na trhu
identifikovať inovácie z ďalších sektorov, ktoré by mohli byť aplikované pre filmovú a televíznu produkciu

Výstupy projektu:
dosiahnutie zmeny politík / zlepšenie ich implementácií na regionálnej úrovni
zapájanie lokálnych stakeholderov
výmena skúseností a šírenie výsledkov

Bližšie informácie nájdete na web stránke projektu: www.interregeurope.eu/greenscreen/

Prezentáciu projektu si môžete pozrieť kliknutím tu.
Zverejnenú partnerskú zmluvu si môžete pozrieť kliknutím tu.
Subsidy Contract si môžete pozrieť kliknutím tu.
Zmluvu a dokumenty k subcontractu k Visual Indentity si môžete stiahnuť kliknutím tu.
 


Changed at: 11. 1. 2021 14:58 Changed by: Administrator Account
Created at: 25. 7. 2017 14:49 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy