Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Rozvoj strategických akčných plánov zamestnanosti a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a lokálnej úrovni na území Bratislavského samosprávneho kraja
Stav projektu: Ukončený
Program: PHARE GS Rozvoj ľudských zdrojov
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 7. 2004
Ukončenie: 30. 6. 2005
Celkové náklady v EUR: 75000.00
Celkový grant v EUR: 75000.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Strategického akčného plánu zamestnanosti Bratislavského samosprávneho kraja na základe podrobnej analýzy kraja z hľadiska zamestnanosti za aktívnej participácie verejného, súkromného aj neziskového sektora a vytváranie efektívnych partnerstiev na regionálne, sub-regionálnej a lokálnej úrovni.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • Analýza trhu práce regiónu z pohľadu zamestnanosti
  • Vypracovanie stratégie a akčných plánov zamestnanosti na sub-regionálnej a regionálnej úrovni
  • vytvorené nové partnerstvá

Partneri:
Bratislavský samosprávny kraj
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok

Celkové náklady projektu:
Projekt priamym zadaním na Bratislavský samosprávny kraj vo výške 75.000 Eur.


Changed at: 11. 5. 2010 10:26 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 14:42 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy