Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Ako získať peniaze z fondov EÚ? - rekvalifikačný kurz mladých evidovaných nezamestnaných vo veku 22 – 29 rokov
Stav projektu: Ukončený
Program: PHARE – Flexibilita trhu práce
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 4. 2005
Ukončenie: 31. 5. 2005
Celkové náklady v EUR: 46818.00
Celkový grant v EUR: 45669.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Cieľom je podpora integrácie a reintegrácie mladých nezamestnaných do pracovného života posilňovaním ich zamestnateľnosti. Zvyšovať zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy šitých na mieru na požiadavky obcí . Podpora rastu zamestnanosti v regióne založená na kvalifikovanej a flexibilnej sile, posilnenie ľudských zdrojov v zmysle zabezpečenia a vyváženého regionálneho rozvoja.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • vytvorený funkčný model e-learningového dištančného kurzu
  • vytvorené obsahy a metodiky 6 špecializovaných vzdelávacích modulov
  • vyškolená pilotná 20 členná skupina mladých nezamestnaných v oblasti projektového manažmentu formou e-learningu

Partneri:
Bratislavský samosprávny kraj
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
Nadácia Jozefa Murgaša
Občianske združenie Všedné dni
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti


Changed at: 11. 5. 2010 10:26 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 14:35 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy