Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Improving of Key Supporting services for Young Innovators across Central Europe
Stav projektu: Ukončený
Program: Central Europe
Oblasť zamerania: Podpora MSP
Začiatok: 1. 5. 2011
Ukončenie: 30. 4. 2014
Celkové náklady v EUR: 1376734.00
Celkový grant v EUR: 1133353.00
Charakteristika projektu:

Charakteristika projektu: projekt je zameraný na mladých inovátorov, hnaciu silu rozvoja regiónov a nositeľa vysokého inovačného potenciálu, ktorí majú iné nároky na poskytované služby ako skúsení inovátori.

Cieľ projektu: zlepšenie prístupu mladých inovátorov k poskytovaným službám na podporu inovácií, rozvíjať a zlepšiť aspoň jednu službu v každom z partnerských regiónov prostredníctvom pilotných akcií Najdôležitejšie výstupy projektu: vytvorenie nadnárodného akčného plánu na rozvoj a zlepšovanie kľúčových služieb pre mladých inovátorov.

Partneri:

  • RERA, Česká Republika (vedúci partner)
  • RDA Celje, Slovinsko
  • Panon Novum, Maďarsko
  • ARLEG, Poľsko
  • Milano Metropoli Development Agency, Taliansko
  • Europa Programme center at TIAW, Nemecko
  • Centre for research, innovation and regional development, Česká republika
  • RRA SP, Slovensko

Changed at: 25. 7. 2017 14:58 Changed by: Administrator Account
Created at: 21. 6. 2012 10:56 Created by: tkobela
  
spacer
dummy