Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: Health and Safety at Work, twinningový projekt v Chorvátsku (HR/2007/IB/OT/01)
Stav projektu: Ukončený
Program: IPA 2007
Oblasť zamerania: Vzdelávanie a zamestnanosť
Začiatok: 1. 1. 2010
Ukončenie: 31. 12. 2012
Celkové náklady v EUR: 1254000
Celkový grant v EUR: 1254000
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť efektívny systém a sieť BOZP inštitúcií. Za účelom prepojenia existujúcich a nových databáz, rovnako ako registre, ktoré pomôžu plniť činnosti BOZP inštitúcie v súlade s predpismi EÚ a prax. Výsledky budú zamerané na zvýšenie inštitucionálnej kapacity všetkých relevantných inštitúcií.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • vytvorenie účinného systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v Chorvátsku s normami EÚ,
  • posilňovanie administratívnych kapacít všetkých relevantných inštitúcií, súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s Kapitolou 19 - sociálna politika a zamestnanosť rokovaní, v procese pristúpenia Chorvátska do EÚ.

Krajina prijímajúca pomoc: Chorvátsko

Konzorcium:

  • Agentúra pre Európsku integráciu a ekonomickú spoluprácu, Rakúsku
  • Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Slovensko

Rozpočet: 1.254.000,00 Eur


Changed at: 24. 9. 2014 14:45 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 15:31 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy