Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Názov projektu: ENEA – Európska sieť podnikateľských anjelov
Stav projektu: Ukončený
Program: Leonardo da Vinci
Oblasť zamerania: Podpora MSP
Začiatok: 1. 10. 2006
Ukončenie: 30. 9. 2008
Celkové náklady v EUR: 362253.00
Celkový grant v EUR: 290092.00
Charakteristika projektu:

Cieľ projektu:
Prostredníctvom zlepšenia podporných vzdelávacích mechanizmov prispieť k zvyšovaniu počtu novovytvorených podnikateľských subjektov ako aj k poklesu počtu zanikajúcich, už existujúcich podnikateľov. ENEA je zameraná najmä na malé a stredné podniky, ktoré by sa výraznou mierou mali zapájať do zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti ekonomických  aktivít na lokálnej a regionálnej úrovni. Projekt bol zameraný na prípravu inovatívnych prístupov k riešeniu danej problematiky a dosiahnutie zosúladenia procesu podpory podnikateľských subjektov na celoeurópskej úrovni.

Najdôležitejšie výstupy projektu:

  • Identifikovanie profilu ideálneho tútora špecializovaného na asistenciu novovzniknutým a začínajúcim malým a stredným podnikateľom,
  • Definovanie a navrhnutie európskeho vzdelávacieho modulu pre špecializovaných tútorov a ich certifikovanie na európskej úrovni.

Partneri:
- Centro ligure pre la produttivita, IT (vedúci partner)
- Obchodná a priemyselná komora Herning-Ikast-Brande-Asskov, DK
- Univerzita Reid Kerr, UK
- Agentúra regionálneho rozvoja a EuroInfo centrum Liberec, CZ
- Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok


Changed at: 11. 5. 2010 10:29 Changed by: Administrator Account
Created at: 7. 5. 2010 15:16 Created by: Administrator Account
  
spacer
dummy