Zoznam projektov Minimize

Pozrite si naše úspechy v oblasti projektov...

Od začiatku svojej činnosti v roku 2002 RRA SP spracovala a zrealizovala množstvo projektov zameraných najmä na rozvoj ľudských zdrojov, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúru.  Ponúkame Vám stručný popis vybraných ukončených ako aj momentálne realizovaných projektov RRA SP.

Browse records in that    Search     
Názov projektu Stav projektu Program Oblasť zamerania Začiatok Ukončenie Celkové náklady v EUR Celkový grant v EUR
detail Silver Economy Ukončený Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Vzdelávanie a zamestnanosť 9/1/2017 12/31/2018 334236.80 284101.26
detail Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of Learning Centre in ECO production Ukončený V4 Vzdelávanie a zamestnanosť 6/1/2017 11/30/2018 69640.00 69640.00
detail GreenScreen - Greening creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry Ukončený Interreg Europe Životné prostredie 1/1/2017 12/31/2021 2044088.44 1703475.18
detail EP4A - Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeship Ukončený Erasmus+ Vzdelávanie a zamestnanosť 10/1/2016 8/31/2018 460181.00 368144.00
detail Mobile Apps - MobileAPPs for VET: Development of mobile business applications' competences for VET business Ukončený Erasmus+ Vzdelávanie a zamestnanosť 9/1/2015 8/31/2017 212733.00 212733.00
detail ECO-SystemApp - System Approaches for Entrepreneurial Ecosystem Training Ukončený Erasmus+ Vzdelávanie a zamestnanosť 9/1/2014 8/31/2017 290463.00 290463.00
detail NeMESI – Network of Mutual Exchange for Supporting Innovation Ukončený PROGRESS Vzdelávanie a zamestnanosť 12/1/2013 11/30/2014 184641.82 143183.12
detail LIST – Logistics Skills Transparency Ukončený LLP – Leonardo da Vinci – ToI Vzdelávanie a zamestnanosť 10/1/2013 9/30/2015 302988.69 227241.50
detail Improving of Key Supporting services for Young Innovators across Central Europe Ukončený Central Europe Podpora MSP 5/1/2011 4/30/2014 1376734.00 1133353.00
detail Central European Knowledge Platform for an Ageing Society Ukončený Central Europe Vzdelávanie a zamestnanosť 1/1/2011 12/31/2013 1724293.00 2173331.00
detail Health and Safety at Work, twinningový projekt v Chorvátsku (HR/2007/IB/OT/01) Ukončený IPA 2007 Vzdelávanie a zamestnanosť 1/1/2010 12/31/2012 1254000 1254000
detail VISIBLE Ukončený Leonardo da Vinci Vzdelávanie a zamestnanosť 12/1/2007 11/30/2009 479249.00 359437.00
detail ENEA – Európska sieť podnikateľských anjelov Ukončený Leonardo da Vinci Podpora MSP 10/1/2006 9/30/2008 362253.00 290092.00
detail Rekonštrukcia KD v Kostolnej pri Dunaji Ukončený JPD Cieľ 2 Infraštruktúra 9/1/2006 12/31/2007 625892.00 312946.00
detail Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Synagogy v Senci Ukončený PHARE Ecosoc Infraštruktúra 12/31/2005 8/31/2006 76355.00 45502.00
detail Cyklotrasy bez hraníc Ukončený PHARE CBC Cestovný ruch 10/1/2005 9/30/2006 68598.50 51448.87
detail CompServ SME – Rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov prostredníctvom sebavzdelávania v oblasti služieb Ukončený Leonardo da Vinci Podpora MSP 10/1/2005 9/30/2007 519660.50 382337.00
detail MINEU – Mining Europe Ukončený Culture 2000 Cestovný ruch 9/1/2005 8/31/2006 281716.00 133223.00
detail Hotel Preš - prístavba k hotelu Lipa (po ukončení sa celý hotel volá Tília) Ukončený JPD Cieľ 2 Cestovný ruch 9/1/2005 12/31/2006 1239742.00 160794.50
detail IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI (Na slávu božiu a na slávu vína) vzdelávanie prostredníctvom dobrých skúseností a výmenou odborných informácií Ukončený PHARE CBC Vzdelávanie a zamestnanosť 6/1/2005 5/31/2006 37547.00 33792.30
detail Ako získať peniaze z fondov EÚ? - rekvalifikačný kurz mladých evidovaných nezamestnaných vo veku 22 – 29 rokov Ukončený PHARE – Flexibilita trhu práce Vzdelávanie a zamestnanosť 4/1/2005 5/31/2005 46818.00 45669.00
detail Rozvoj strategických akčných plánov zamestnanosti a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a lokálnej úrovni na území Bratislavského samosprávneho kraja Ukončený PHARE GS Rozvoj ľudských zdrojov Vzdelávanie a zamestnanosť 7/1/2004 6/30/2005 75000.00 75000.00
  
spacer
dummy