Aktuality Minimize
Úvodná konferencia k bilaterálnemu Slovensko-Gruzínskemu projektu - 6. decembra 2017

Dňa 5.decembra 2017 sme oficiálne spustili realizáciu bilaterálneho Slovak Aid projektu: Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných - Young Unemployed Towards Entrepreneurships "YUTE".

 viac informácií ...

Národný workshop: NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE - 24. novembra 2017

V rámci projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+) sme v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a Slovenskou živnostenskou komorou zorganizovali národný workshop na tému NOVÝ KONCEPT formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach. Pracovať v partnerstve sa oplatí!

 viac informácií ...

Vodovod Bardar – Školenie pre učiteľov a monitoring výstavby vodovodu - 8. novembra 2017

2. a 3. novembra 2017 prebehli v Moldavsku dve aktivity implementovaného projektu „Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému“ (SAMRS/2016/MD/1/7) – školenie pre učiteľov na tému voda a kontrola výstavby úseku vodovodu vrátane tlakových skúšok.

 viac informácií ...

NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetiach - 7. novembra 2017

Pozývame Vás na podujatie, zamerané na súčasné možnosti vstupu praxe do obsahu vzdelávania a formovania spoločného postupu, ako tieto možnosti lepšie využiť pre kvalitnú prípravu mladých ľudí. Podujatie NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach, sa uskutoční dňa 23.novembra v priestoroch Galérie dizajnu Satelit.

Toto podujatie je organizované v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Príďte vyjadriť svoj názor, sformulovať požiadavky odvetvia a zistiť, ako ich presadiť.

 viac informácií ...

2018 Erasmus+, programová príručka a výzvy sú už publikované - 1. novembra 2017

K dispozícii je 2,7 miliárd eur na financovanie vzdelávacích, školiacich, mládežníckych a športových projektov, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Organizácie, ktoré chcú v roku 2018 požiadať o financovanie prostredníctvom programu Erasmus+, môžu od dnešného dňa pripravovať svoje žiadosti o grant. Príručku k programu Erasmus +, ktorá poskytuje podrobné informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete tu. Tohtoročný rozpočet sa od roku 2017 zvýšil o 200 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 8%.

 viac informácií ...

Seminár: Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev - 27. októbra 2017

Dňa 24.októbra 2017 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, zorganizovala interaktívny seminár o efektívnej komunikácii a tvorbe partnerstiev.  Seminár bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu „EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý je podporený z programu Erasmus+ a zameraný na budovanie kapacít podporných organizácií pre malé a stredné podniky.

 viac informácií ...

IX.ročník národnej konferencie o cyklistickej doprave - 27. októbra 2017

V dňoch 25. a 26.októbra 2017 sme sa zúčastnili konferencie o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite, ktorá sa konala v Trnave. Viac si prečítate v článku.

 viac informácií ...

Newsletter č.3 o duálnom vzdelávaní a projekte EP4A - 20. októbra 2017

RRA SP spolu so svojimi projektovými partnermi z Chorvátska, Srbska a Veľkej Británie, sa snaží v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeship" (podporeného z programu Erasmus+) zvýšiť informovanosť a zlepšiť atraktívnosť duálneho vzdelávania. Viac sa dočítate v poradí už treťom Newsletri.

 viac informácií ...

Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev - 12. októbra 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavý seminár "Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev", organizovaný v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+).

Cieľom seminára je pod vedením skúsenej lektorky PhDr. Márie Gajdošovej posilniť zručnosti pracovníkov podporných organizácií (ktoré sa zaoberajú podporou pre malé a stredné podniky),  pri komunikácii s partnermi – či už podnikateľmi, školami alebo verejnými inštitúciam.

Témy seminára sú napríklad Sebapoznanie; Zásady efektívnej komunikácie; Neverbálna komunikácia; Vnímanie osobnosti; Motivácia - kľúč k úspechu; Zvládanie a prijímanie kritiky; Asertívne správanie; Psychológia v komunikácii a ďalšie.

V prípade záujmu sa prosím prihláste na tejto emailovej adrese: ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk, najneskôr do 20.októbra 2017.

Viď priložená pozvánka.

 viac informácií ...

3. projektové stretnutie partnerov projektu EP4A v Bratislave - 20. septembra 2017

V dňoch 18. a 19. 9. 2017  sa v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) konalo projektové stretnutie partnerov projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ (EP4A). Partneri z Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska zhodnotili prvú polovicu implementácie projektu a naplánovali ďalšie kroky.

 viac informácií ...

Európsky týždeň mobility - 5. septembra 2017

Európsky týždeň mobility

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu zapojením sa do kampane  Európsky týždeň mobility.

Motto kampane 2017 je: „Zdieľanie vás dostane ďalej!“ a témou ročníka 2017 je „čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.

Mesto Senec sa do kampane zapojí organizovaním viacerých aktivít 22. septembra 2017,
ktorý je známy súčasne aj ako Medzinárodný deň bez áut.

Cieľom kampane je obmedziť používanie osobných áut, propagovať výhody ekologických spôsobov dopravy a upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy na životné prostredie i ľudské zdravie.

Pozývame Vás  na akciu organizovanú v piatok 22. septembra 2017 od 14,00 do 18,00 hodiny  na Lichnerovej ulici, v Senci.

Dozviete sa zaujímavé informácie týkajúce sa elektromobility a budete môcť otestovať rôzne ekologické dopravné prostriedky na elektrický pohon ako elektroskútre, elektrobicykle, elektrokolobežky a pod.. Predstavený bude aj študentský projekt elektromobilu e-vozidlo EDISON, ktoré bolo vyvinuté tímom profesorov, študentov a doktorandov Žilinskej Univerzity. Akcie sa zúčastní aj spoločnosť Zeroemission, ktorá bude prezentovať nabíjacie stanice vhodné nielen pre spoločnosti ale aj do domácností. V našom meste budú v rámci medzinárodného projektu eGUTS v roku 2018 nainštalované a testované elektrické nabíjacie stanice, ktoré prispejú k rozvoju elektromobility v našom regióne.

Pridajte sa k nám, nechajte 22. septembra auto doma a príďte sa dozvedieť viac.

 viac informácií ...

Praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp - 21. augusta 2017

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) zorganizovala  dňa 17. 8. 2017 vo svojich priestoroch praktickú prezentáciu výstupov projektu EcoSystemApp: Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu. 

 viac informácií ...

EP4A: Príručka dobrej praxe v oblasti vzdelávania u zamestnávateľa dokončená - 9. augusta 2017

Príručka dobrej praxe pokrýva prípady zo štyroch partnerských krajín (Chorvátsko, Srbsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo) a vybraných členských štátov EÚ (Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Írsko, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko). Prípady boli vybrané a popísané partnermi projektu EP4A. 

 viac informácií ...

Dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov - 8. augusta 2017

Štát plánuje poskytovať občanom dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov.
 
- Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.
- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.
- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.
 
Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.
 
Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.
 
Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta.

 

Rezidenčný pobyt pre 50 umelcov vo Viedni a Salzburgu - 7. augusta 2017

Rakúska federálna kancelária v spolupráci s KulturKontakt Rakúsko (KulturKontakt Austria) umožní 50 umelcom v roku 2018 rezidenčný pobyt vo Viedni a Salzburgu. Ak ste vizuálny umelec, umelecký fotograf, skladateľ, spisovateľ, literárni prekladateľ, umelecký a kultúrny pedagóg, alebo sa zaoberáte umeleckou tvorbou z oblasti videa a médií, pozrite si výzvu na predloženie žiadostí! >>>Termín podania prihlášky: 18. september 2017<<<

 viac informácií ...

Pozvánka na prezentáciu výsledkov projektu EcoSystemApp 17.8.2017 - 2. augusta 2017

Pozývame Vás na podujatie s názvom "Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu – praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp", ktoré sa uskutoční 17. augusta 2017; 10:00 – 12:30 v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok na Pražskej 27, 811 01 Bratislava. Pozvánka a program podujatia sa zobrazia po kliknutí na link  "viac informácií" pod týmto textom.

 viac informácií ...

EP4A Súhrnná správa o stave odborného vzdelávania a prípravy bola dokončená - 30. júna 2017

V nadväznosti na zverejňovanie správ o stave v jednotlivých krajinách projektu, ako aj správ z analýz potrieb, bola zverejnená aj súhrnná správa pre Chorvátsko, Spojené kráľovstvo, Slovensko a Srbsko.

 

 viac informácií ...

EcoSystemApp - Joint Staff Training - 19. júna 2017

V dňoch 12.-16.júna 2017 sa uskutočnili, tzv. JointStaffTraining školenie, realizované v rámci projektu EcoSystemApp (podporený cez program Erasmus+), ktorý je zameraný na podporu vzdelávania, najmä on-line formou  v oblasti podnikania.

 viac informácií ...

Keramické trhy 2017 - 25. mája 2017

Tradičné podujatie - Keramické trhy 2017 sa už 14 krát uskutočnia v Pezinku v dňoch 9. - 11.júna 2017.

 viac informácií ...

Verejná súťaž na poskytnutie konzultačných služieb pre švédskeho projektového partnera - 2. mája 2017

V našom projekte GreenScreen vyhlasuje náš švédsky partner - obec Ystad - verejnú súťaž na poskytnutie konzultačných služieb v oblasti podpory zapájania cieľových skupín. Výzva je otvorená do 18.5.2017. Viac informácií nájdete v priložených špecifikáciach (v anglickom jazyku). Ak by ste mali záujem sa do súťaže zapojiť, prípadne viete o niekom, kto by sa mohol chcieť zapojiť, kontakty na zadávateľa sú v priloženom dokumente.

 viac informácií ...

INFOSEMINÁR k eurofondovej výzve pre MNO - 26. apríla 2017

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Výzvy podporia aktivity MNO:
- v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
- pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou,
- pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
- pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujú s cieľom priblížiť vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.
Semináre organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

Podrobnejšie informácie o termínoch a miestach konania seminárov nájdete v priloženej pozvánke a v programe. Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru. Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

 

Newsletter č. 2 projektu Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie - 25. apríla 2017

Dávame Vám do pozornosti v poradí druhé číslo newslettra, v ktorom nájdete aktuálne informácie o implementácii zaujímavého medzinárodného projektu ,,Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie", realizovaného cez program ERASMUS+.

 viac informácií ...

Katalóg adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy navrhuje účinné riešenia pre samosprávy - 19. apríla 2017

Zúčastnili sme sa Verejnej prezentácie Katalógu adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy, ktorá sa konala dňa 12. apríla 2017 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi účastníkmi boli zastúpení starostovia i poslanci samospráv z územia BSK, ale aj odborníci či zástupcovia širšej verejnosti.

 viac informácií ...

Konferencia ,,Potrebujeme silné regióny?“ priniesla zaujímavé informácie i závery - 10. apríla 2017

Po úvodnej registrácii, ktorej formulár bol k dispozícii širokej verejnosti na webovej stránke organizátora – Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), sa táto konferencia uskutočnila dňa 7. apríla 2017 v hoteli Radisson Blue Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 viac informácií ...

Študijná návšteva zástupcov moldavského parlamentu v NR SR - 6. apríla 2017

V dňoch 4. až 6. apríla 2017 Národnú radu Slovenskej republiky navštívila delegácia zástupcov moldavského parlamentu v rámci slovenskej rozvojovej pomoci CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.

 viac informácií ...

Študijná cesta na tému duálneho vzdelávania - 5. apríla 2017

RRA Senec-Pezinok je partnerom medzinárodného projektu "EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", v rámci ktorého vyslali zástupcov Slovenskej živnostenskej komory a Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na štúdijnú cestu do Londýna.  Študijný cesta sa uskutočnila koncom marca 2017 a účatníci sa v rámci nej oboznámili s fungovaním duálneho vzdelávania vo Veľkej Británii.

 viac informácií ...

Študijná návšteva TAIEX odborníkov na stredné a vysoké školstvo zo severného Cypru - 4. apríla 2017

V dňoch 27. až 31. marca 2017 sa na Slovensku uskutočnila študijná návšteva expertov z inštitúcií zodpovedných za stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie zo severnej časti Cypru. Táto študijná návšteva, podporená inštitúciou Európskej komisie - TAIEX a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok,  bola zameraná na uznávanie odborných kvalifikácií na akademické a profesijné účely.

 viac informácií ...

GreenScreen: Nový projekt o “zelených” postupoch v audiovizuálnom priemysle - 3. apríla 2017

K 1. januáru 2017 bola oficiálne spustená nadregionálna iniciatíva spájajúca regióny z 8 krajín s cieľom prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy zlepšovaním regionálnych politík dotýkajúcich sa  audiovizuálneho priemyslu a “ozeleňovaním” filmových a televíznych produkcií.

 viac informácií ...

Grant Nadácie Poštovej banky podporí ľudovú kultúru a folklór - 27. marca 2017

Nápad pre folklór je nový grantový program Nadácie Poštovej banky, zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. To jasne preukazuje úprimný záujem nadácie o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho pôsobiska a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.

 viac informácií ...

Verejná prezentácia Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK - 27. marca 2017

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej ako ,,BSK“) pripravuje verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Táto udalosť sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 od 9:00 do 12:00 v rokovacej sále Úradu BSK (Sabinovská 16, Bratislava).

 viac informácií ...

III. diskusné fórum - ,,Potrebujeme silné regióny?" - 26. marca 2017

Radi by sme samosprávam, organizáciám či inštitúciam, zanieteným odborníkom, nadšencom a regionalistom, avšak predovšetkým verejnosti v regióne sprostredkovali nasledovnú pozvánku. Jedná sa o tretie diskusné fórum z dielne Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), tentoraz na aktuálnu tému ,,Potrebujeme silné regióny?“.

 viac informácií ...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017 - 22. marca 2017

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2017 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. Internetové hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. mája do 31. júla 2017 na webovej stránke http://www.e-obce.sk/.

 

Študijná návšteva slovenských odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky v Gruzínsku - 20. marca 2017

V dňoch 13. až  17. marca 2017 sa v Gruzínsku uskutočnila študijná návšteva expertov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Táto študijná návšteva bola pokračovaním predchádzajúcej, zorganizovanej v dňoch 2. – 7. októbra 2016, kedy na Slovensko prišli experti z Gruzínska.

 viac informácií ...

Vyhodnotenie prieskumu názorov podnikateľov a fokusová skupina v rámci projektu EP4A - 17. marca 2017

Dňa 1.4.2017 bude už druhý rok účinný zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahuje legislatívu duálneho vzdelávania. Prax ukázala, že dnešné nastavenie systému výučby praktickej časti štúdia u zamestnávateľa nie je žiaduce až v takej očakávanej miere u živnostníkov, menších podnikov a malých a stredných podnikateľov. 
V tejto súvislosti usporiadala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu Zapojte sa so EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu prieskum, ktorého vyhodnotenie sa konalo 14.3.2017 v Bratislave v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou, ktorá je aktívne zapojená do implementácie prvkov duálneho vzdelávania stredného odborného školstva v Slovenskej republike. Vyhodnotenie bolo spojené s tzv. fokusovou skupinou, kde sa zainteresované strany vyjadrovali k výsledkom prieskumu a prispievali vlastnými názormi a odporúčaniami do budúcnosti.
 

 viac informácií ...

Projekt na vybudovanie časti vodovodu pitnej vody v Moldavsku - 13. marca 2017

Dňa 10.marca 2017 sa uskutočnila úvodná konferencia projektu na vybudovanie časti vodovodu na pitnú vodu k obci Bardar, región Ialoveni, Moldavsko.

Úvodnú konferenciu slávnostne otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku, jeho excelencia Robert Kirnág, spolu s generálnym riaditeľom Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci, pánom Michalom Mlynárom a predstaviteľmi za moldavskú stranu pánom Anatolie Dimitrom, predsedom okresu Ialoveni, pánom Eduardom Ungureanom, riaditeľom Odboru rozvoja vzťahov s regionálnymi inštitúciami a pánom Viorelom Jardan, riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry Stred.  Hlavným partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá získala na tento projekt spolufinancovanie cez program Slovak Aid.

 viac informácií ...

Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy - 8. marca 2017

Vážený podnikateľ,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.
Odborný seminár  SARIO Business Link - Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne:
- praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
- možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak Aid
- diskusiu a networking s prednášajúcimi
Dátum : streda, 22. marec 2017
Miesto : Incheba Expo, Bratislava, Hala B1, Programové centrum B1 (mapa)
Cena : vstup na konferenciu na základe registrácie, vstup na veľtrh si návštevník rieši individuálne
Kontakt : Naďa Hladká, Mobil: +421 910 828 227, Email: hladka@sario.sk

 

Tri nové výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry - 8. marca 2017

Dnešným dňom vám prinášame prehľad troch výziev, ktoré boli vyhlásené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Slovenskej republiky. Prehľad zachytáva všetky potrebné údaje a informácie o konkrétnych výzvach, vrátane odkazov na ďalšie potrebné dokumenty či prílohy.

 viac informácií ...

Quo vadis regionálna výchova? - 6. marca 2017

V posledných rokoch sa medzi výučbovými predmetmi základných i stredných škôl čoraz viac a v intenzívnejšom meradle začala objavovať ,,regionálna výchova“. Svojej realizácie sa dočkala aj v našom spádovom území - minimálne v obci Šenkvice a meste Senec.

 viac informácií ...

Spustil sa projekt eGUTS, zameraný na e-mobilitu - 3. marca 2017

Prvý a druhý marcový deň sa konala úvodná konferencia k projektu eGUTS (Eletric, Electronic and Green Urban Transport Systems), ktorý je realizovaný cez program Interreg Danube Transnational Programme. Zapojených je 22 partnerov z 9 krajín (Rumunsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora) a realizácia je naplánovaná na 30 mesiacov.

 viac informácií ...

Harmonogram výziev na rok 2017 - Education, Youth, Sport and Culture - 3. marca 2017

V anglickom jazyku prinášame konečné termíny a aj webové odkazy na podávanie žiadostí o projekty v konkrétnych programoch. Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám rozbalí PDF dokument s celkom 14 novými výzvami, ktorých termíny sú v rámci celého kalendárneho roka 2017.

 viac informácií ...

Newsletter on twinning project Undeclared work in Croatia - 1. marca 2017

Dear colleagues who are working on current challenges of gray economy and undeclared work, please find the first addition of our Newsletter - EU-funded Twinning Project on Undeclared Work we are implementing in Croatia together with our German colleagues. Enjoy reading!

 viac informácií ...

Digital Festival 2017 in Brussels - 1. marca 2017

The Digital Festival returns to Brussels as a celebration of tech, ideas and innovation, animated via talks, workshops, debates and performance.
The emphasis of this edition will be on the power of digital and technology to change lives and transform how we interact with our world, as well as how humans can shape technology.
The Digital Festival is where independent talent, tech startups and industry leaders meet policymakers, press and the world. Join us to take your seat to the future.

Last year over 1200 attended the Festival - book your place today! Registration is free.

 

Kultúra a životné prostredie - 3 nové výzvy na podávanie žiadostí o NFP - 28. februára 2017

Na našom webe vám prinášame prehľad troch nových výziev! Jednu z nich vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme svoj dom – týka sa modernizácie a kompletnej rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Zvyšné dve vyhlásil operačný program Kvalita životného prostredia v tematike protipovodňovej ochrany.

Kliknite na ,,Viac informácií", aby sa vám zobrazil už konkrétny PDF dokument.

 viac informácií ...

Na zamyslenie pre slovenských odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja - 27. februára 2017

V Bratislave sa dňa 22. februára 2017 konal seminár venovaný súčasným výzvam a inováciám v oblasti regionálneho rozvoja. 
Seminár zorganizoval Úrad vlády SR zastúpený pánom Antonom Marcinčinom, splnomocnencom vlády SR pre podporu zaostávajúcich regiónov, v úzkej spolupráci s expertmi OECD.
Hlavnými témami tohto veľmi zaujímavého podujatia bolo predstavenie nielen aktuálnych výziev, ale aj ich previazanie s problematikou inovácií v regionálnom rozvoji.

 viac informácií ...

The Current challenges and inovation in regional development - 24. februára 2017

On 22 February 2017 a seminar devoted to the current challenges and innovation in regional development was held in Bratislava.The seminar was organised by the Slovak Office of the Government represented by Mr. Anton Marcinčin, Plenipotentiary of the Government for the Support of the Lagging Regions and his team in close cooperation with OECD experts.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - facilitácia rokovania zameraná na duálne vzdelávanie - 20. februára 2017

Predmet výzvy: zabezpečenie facilitácie rokovania  - FocusGroup Meetingu. Téma rokovania je o účňovstve a zapojení malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania. Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Focus Group sa má uskutočniť dňa 14.marca 2017, približne na 120 minút v poobedňajších hodinách.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 3.3.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

Nové výzvy pre slovenskú verejnosť! - 20. februára 2017

Prinášame vám prehľad výziev, ktoré sú k dnešnému dňu stále aktuálne. Ich podmienky i termíny sú rôzne - tematické oblasti sa prevažne týkajú ľudských zdrojov (detí a mládeže), cezhraničnej spolupráce i životného prostredia (výzva k životnému prostrediu je tiež podmienená cezhraničnou spoluprácou). Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám zobrazí príslušný PDF súbor.

 viac informácií ...

European Automotive Leaders Summit 2017 - 17. februára 2017

Dear business partner,
Are you interested to listen to inspiring keynote addresses from the automotive industry, be part of in-depth and thought-provoking debates on Supply Chain, Digitization, Smart Infrastructure, Future Freight Transportation, Connected Outbound and New Mobility?
Slovak Investment and Trade Development Agency is proud to be supporting the European Automotive Leaders' Summit 2017 which will be held in Vienna, on March 14 - 15, 2017. 
Since we work in promoting and supporting Slovak companies operating in the industry, we're supporting this unique event. Book your place for the European Summit Vienna using reference code 'SARIO' to get a fantastic 66% saving.
Enjoy the evening networking drinks reception (March 14th), summit and gala networking dinner (March 15th) with senior OEMs and industry specialists for only €495 per delegate (instead of €1495).
Date : March 14 - 15, 2017
Venue : Hotel Ritz Carlton, Vienna, Austria
Contact : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

European Automotive Leaders Summit 2017 - slovenská verzia - 17. februára 2017

Vážený obchodný partner,
máte záujem zúčastniť sa diskusií zameraných na riadenie dodávateľského reťazca, digitalizáciu, inteligentnú infraštruktúru, budúcu logistiku tovarov, novú mobilitu?
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie European Automotive Leaders Summit 2017, ktoré sa bude konať 14. - 15. marca 2017 vo Viedni.
SARIO je jedným z podporujúcich partnerov tohoto podujatia, a preto v rámci propagácie a podpory slovenských spoločností v priemysle Vám prinášame zvýhodnenú možnosť zúčastniť sa tohto podujatia.
Registrujte sa na European Automotive Leaders Summit 2017 vo Viedni do 28. februára 2017 s použitím referenčného kódu 'SARIO' pri registrácii a získate zľavu z poplatku vo výške 66%. Vaše vstupné bude vo výške 495 EUR/jedného účastníka namiesto 1 495 EUR/jedného účastníka! Zľavový kód 'SARIO" je potrebné uviesť v poli Reference.
Podujatia sa zúčastnia atraktívni rečníci - vrcholoví manažéri pôsobiaci v oblasti automobilového priemyslu, ktorí predstavia aj svoje vízie a myšlienky o nových technológiách, architektúre a budúcnosti tohto sektora a navyše ponúka príjemný večer strávený na recepcii so zástupcami OEM (14. marca) a účasť na summite a gala večeri (15.marca) s odborníkmi z priemyslu.
Dátum : 14. - 15. marca 2017
Miesto : Hotel Ritz Carlton, Viedeň
Kontaktná osoba : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom - 16. februára 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje do konca februára 2017 vyhlásiť výzvu zameranú na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla.
Výzva patrí k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa §5 ods. 1 zákona o tepelnej energetike (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) a majú predmet vykonávania hospodárskej činnosti v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri.
Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 130 000 000 EUR. Konkrétne podmienky výzvy budú známe v deň zverejnenia.

 

Laos — krajina neprebádaných obchodných príležitostí - 10. februára 2017

Ak máte záujem o podnikanie alebo obchodnú spoluprácu s Laosom, seminár Proexportnej akadémie SARIO s témou Laos - krajina neprebádaných obchodných príležitostí Vám poskytne užitočné informácie. Od roku 1997 je Laos členom  ASEAN, medzivládnej organizácie politickej, hospodárskej a kultúrnej kooperácie južno-ázijských krajín. Navyše v súčasnosti rozvíja väčšinu svojich sektorov, technológie a automatizáciu výroby.
V prípade vášho rozhodnutia podnikať v Laose je veľmi dôležité stanoviť na začiatku pri všetkých obchodných rokovaniach hierarchiu osôb zodpovedných za rozhodovanie, ktorá existuje v spoločnostiach alebo na ministerstvách. Rôzne predpisy a požiadavky sa líšia od priemyslu k priemyslu a ich pochopenie pred spustením podnikania Vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému riziku a prekvapeniam.
Pán Bountong Bounthong, honorárny konzul Laosu v SR, je tou najpovolanejšou osobou, ktorá vám predstaví Laos, tamojšie investičné a obchodné príležitostí pre slovenské firmy, špecifiká krajiny, kultúrne rozdiely, odporúčania a skúsenosti s obchodovaním v tejto krajine.
Seminár a konzultácie sa uskutočnia v príjemnom prostredí Honorárneho konzulátu Laosu v Bratislave (priestory reštaurácie Tokyo, Strakova 2, 811 01 Bratislava) dňa 16. februára 2017 (štvrtok) od 9:30 do 12:30 hod.

 

Aktivita v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu - 9. februára 2017

Kultúra predstavuje rozsiahly ekonomický prínos a cenný zdroj kreativity a inovácie. Podľa správy Európskeho parlamentu o politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) z júna 2016, KKP sa stal motorom hospodárskeho rastu, čo predstavuje 11,2% z celkového počtu súkromných podnikov a 7,5% z celkového počtu zamestnaných osôb. KKP predstavuje most spájajúci umenie, kultúru, obchod a technológie.
 
Pre vás, ktorí sa venujete KKP alebo plánujete byť aktívnymi v KKP, je určená táto informácia. Ponúkame vám jedinečnú možnosť sa zapojiť do aktivity, organizovanej v Bruseli "Maximising the Contribution of Culture towards Social and Economic Development".

Registračný formulár nájdete v závere informácie, ktorá sa vám zobrazí po kliknutí sem.

Po kliknutí na nižšie uvedenú kolónku ,,Viac informácií" sa vám zobrazí dokument so všetkými dôležitými informáciami a údajmi.

 viac informácií ...

Tbilisi new place for all of you who are looking for creativity - 9. februára 2017

For all of you who are engaged in creative industries or are planning to be engaged or are looking for a place that has all features of industrial design then you have to visit the newly renovated area of Fabrika area. You can find the co-working place, hotel, hostel, creative studios, Impact Hub and nice places (café, small restaurants) in one area.

 viac informácií ...

Úžasné Gruzínsko – krajina, ktorú musíte tento rok navštíviť! - 8. februára 2017

Podľa magazínu Forbes patrí Gruzínsko medzi 21 cenovo najprijateľnejších turistických destinácií na rok 2017. A my sa s týmto plne stotožňujeme. Nie preto, že sme to vyčítali z kníh alebo časopisov, ale preto, že sme to zažili priamo na mieste, spolu s našimi maďarskými a českými kolegami počas obdobia 18 mesiacov spoločnej implementácie twinningového projektu EÚ o verejných službách zamestnanosti!

 viac informácií ...

The last twinning Steering Committee meeting outlined key recommendations - 8. februára 2017

On 26 January 2017 the last (sixth) Steering Committee meeting took place in Tbilisi. One of the main outcomes of the discussion of the SC members was mutual agreement on the set of key recommendations towards project sustainability and further use and development of the results and achievements.

 viac informácií ...

Successful completion of the twinning project in Georgia opens new horizons for cooperation - 8. februára 2017

On 27 January 2017, the European Union together with the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, the Ministry of National Economy of Hungary, State Secretariat for Vocational Training and Labour Market, the Labour Office of the Czech Republic have completed the Twinning project for the capacity building for the Employment Support Services (ESS) in Georgia as part of the Social Service Agency (ESS) under the Ministry of Labour, Health and Social Affairs. The overall management was ensured by the Slovak Twinning Platform – Regional Development Agency Senec-Pezinok, Slovakia.

 viac informácií ...

Amazing Georgia – the country you must visit this year! - 8. februára 2017

Georgia is belonging to 21 Best Budget Travel Destinations For 2017 according to Forbes. And we can only agree with this and not because we read it in the books or magazines but we simply were present there with our Hungarian and Czech colleagues for 18 months, commonly implementing an EU-twinning project aimed at public employment services in Georgia!

 viac informácií ...

EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu - Prieskum názorov podnikateľov - 6. februára 2017

Vážení podnikatelia a živnostníci,

Dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s implementáciou prvkov duálneho vzdelávania na Slovensku s cieľom poskytnúť lepšiu podporu pre zapájanie sa podnikateľov a živnostníkov do vznikajúceho systému.

Informácie získané od Vás v tomto prieskume nám pomôžu identifikovať potreby MSP a ponúknuť lepšie služby na úrovni verejných podporných a združujúcich organizácií.

Online dotazník s 10 krátkymi otázkami nájdete tu

 

 viac informácií ...

Vypísanie 20. ročníka súťaže ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie" - 2. februára 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 20. ročník súťaže ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie". Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby. Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2017.

Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2018. Vyhodnotenie 20. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2018.

Súťažné kategórie :
a. byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b. formy bývania odlišného štandardu
c. obnova bytového fondu.

Podľa súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby :
· na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
· na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.

Viac informácií vrátane potrebných dokumentov nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Call for abstracts and sessions coordination - 1. februára 2017

From November 29 to December 3, 2017 at the Universidade Federal do Amazonas, Manaus (Brasil), will be held the VIth International Research Conference on Social and Solidarity Economy with as general theme "Social and Solidarity Economy, Sustainability and Innovation: facing former and new social issues".
Researchers interested in presenting a communication or in coordinating a session dedicated to a specific topic are invited to submit a proposal. They will have to submit a title proposal for a specific thematic session and/or an abstract of their communication (no more than 150 words) by 20 February.
Early March the program will be settled including the specific themes and sessions proposed by the organization and by the accepted researchers' proposals.
Simultaneously and until March 15 the call for abstracts remains open. By the end of March the organization will inform about abstract selection, namely if the abstract is accepted for oral presentation or in poster form.
Abstracts can be submitted in English, French, Portuguese or Spanish and should be sent to: abstracts.manaus.2017@gmail.com

 

Obzreli sme sa za rokom 2016 - Vianočné pastorále - 24. januára 2017

Pred vyše mesiacom sme sa zúčastnili autentického vianočného podujatia. To, že tradície sú radosťou a vždy milou príležitosťou nám na plnej čiare dokázali vystupujúci na šenkvických Vianočných pastoráloch – uskutočnili sa dňa 18. decembra 2016 o šestnástej hodine vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice.

 viac informácií ...

The New Service Model Handbook and the Training Handbook were published - 16. januára 2017

Regional Development Agency Senec–Pezinok together colleagues from Hungary and Czech Republic are completing the twinning project in Georgia focused on support to employment services in the country.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Školenie IPARD – Srbsko – odpovede na otázky - 16. januára 2017

V novembri 2016 realizovala RRA Senec-Pezinok spolu s PPA a MZVaEZ SR dvojdňové školenie pre slovenskú menšinu, aktívnu v oblasti pôdohospodárstva v srbskej Vojvodine – program IPARD.

Odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska, ktoré sa spomínajú v priloženom dokumente (po kliknutí na ,,Viac informácií") nájdete v príslušnom PDF dokumente.

 viac informácií ...

IPARD - odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska - 16. januára 2017

V nasledujúcom dokumente sú zverejnené odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska na otázky, ktoré mu boli položené na dvojdňovom školení IPARD v Selenči (Vojvodina).

 viac informácií ...

Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší - 11. januára 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.

Termíny jednotlivých seminárov (vo viacerých mestách na celom Slovensku), spolu s príslušným programom, nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Aktivity agentúry na Ukrajine - twinningový projekt EÚ v oblasti energetiky - 22. decembra 2016

RRA Senec- Pezinok už rok pôsobí ako back-up office v rámci twinningového projektu EÚ „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine“, ktorý implementuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a príjemcom je ukrajinský Národný regulačný orgán pre energetiku a verejné služby. Agentúra, ako jedna z inštitúcií poverených riadením twinningových projektov EÚ na Slovensku, poskytuje projektový a finančný manažment, administratívne a logistické zabezpečenie projektu a vykonáva celkový dohľad nad priebehom aktivít.

 viac informácií ...

Activities of the Agency in Ukraine - EU Twinning Project in energy sector - 22. decembra 2016

RDA Senec- Pezinok has been acting as a back-up office in the EU Twinning Project titled "Support of the national Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC) in the Process of Electricity Market Reform“ implemented by Regulatory Offcie for network Industries (SK) and the Ukrainian national regulatory office for energy and public utilities for one year. The Agency, as one of the EU twinning mandated bodies in Slovakia, provides project and financial managment, project administration and logistics, and performs overall monitoring of the course of actions.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok plánuje spoluprácu so Spoločným školským úradom (SŠÚ) v Šenkviciach - 20. decembra 2016

V nedávnom období sa verejnosť dozvedela informáciu, že dňom 1. decembra 2016 sa Spoločný školský úrad (SŠÚ), ktorý pôvodne pracoval v Častej, presídlil do Šenkvíc. Táto inštitúcia zastrešuje, organizuje a kontroluje činnosť väčšiny materských a základných škôl v okrese Pezinok. Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok má záujem spolupracovať so SŠÚ v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy, s dôrazom na regionálnu výchovu a kultúru.

 viac informácií ...

Mobilné aplikácie pre podnikateľov - 19. decembra 2016

Myslíte si, že by mali stredné, malé podniky a mikropodniky využívať na svoje podnikanie mobilné aplikácie? Tak čítajte viac.

 viac informácií ...

The Twinning Partnership Slovakia-Hungary-Czech Republic-Georgia is Catalyst for Employment Reforms - 17. decembra 2016

It is already a second year of cooperation between our countries in capacity building for employment support services in Georgia. Since July 2015, with the support of the Delegation of the EU in Tbilisi, all twinners involved in this highly strategic twinning project put extraordinary effort to pave the route for systemic reforms in the employment area in Georgia.

 viac informácií ...

Rok regionálnej výchovy na Základnej škole v Šenkviciach - 16. decembra 2016

V predošlom školskom roku bol na šenkvickej základnej škole otvorený v rámci záujmovej činnosti žiakov krúžok ,,Krížom-krážom naším krajom“. Dobré počiatočné zameranie krúžku potvrdila aj skutočnosť, že bol otvorený i v aktuálnom školskom roku. Krúžok pracuje sčasti v zmysle prierezovej témy, oficiálne známej pod pojmom ,,regionálna výchova“. Tento záujmový krúžok v spolupráci s vedením ZŠ Šenkvice realizuje Martin Lukáč, pracovník RRA Senec - Pezinok.

 viac informácií ...

Boli sme na slávnostnom predvianočnom vyhodnotení roku 2016 Krajskej zložky SŽK Bratislava - 16. decembra 2016

Vo štvrtok, 15 decembra 2016, sa v Pezinku - v priestoroch SOŠ, Komenského 27 - konalo slávnostné predvianočné vyhodnotenie roku 2016 Krajskej zložky SŽK. Prítomná bola aj Ing. Ľuba Pavlovová, MSc., riaditeľka RRA Senec - Pezinok.

 viac informácií ...

Sociálna ekonomika ako hnací motor pozitívnych zmien spoločnosti - 8. decembra 2016

Iniciatívy v sociálnej ekonomike, príklady dobrej praxe v sociálnom podnikaní, budovanie a chod sociálnych podnikov udržateľným spôsobom a takisto legislatívny rámec a finančné možnosti v rámci EÚ na podporu sociálnej ekonomiky – to boli kľúčové témy diskusií medzi účastníkmi medzinárodnej konferencie ,,Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč pri poskytovaní účinných odpovedí na súčasné zmeny spoločnosti v EÚ a vo svete”.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 v Bratislave, pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

 viac informácií ...

Regional Development Agency Senec – Pezinok continues to provide assistance to Georgia - 7. decembra 2016

During the last decade, RDA Senec-Pezinok with its vast international cooperation  became one of key players and the catalyst of transfer for experiences from transition period to countries of Western Balkans and Eastern Partnership.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec–Pezinok pokračuje v poskytovaní pomoci pre Gruzínsko - 3. decembra 2016

RRA Senec-Pezinok je aktívne účastná na rozsiahlej medzinárodnej spolupráci a počas poslednej dekády sa stala jedným z hlavných hráčov a hnacím motorom pre prenos slovenských transformačných skúseností do krajín Západného Balkánu a Východného partnerstva. Od roku 2015 Agentúra pôsobí aj v Gruzínsku kde spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom hospodárstva Maďarska a centrálnym Úradom práce Českej republiky pomáha pri zakladaní a budovaní kapacít verejnej služby zamestnanosti (Public Employment Service) Gruzínska v rámci EÚ - twinningového projektu „Budovanie kapacít pre podporu služieb zamestnanosti v Gruzínsku“.

 viac informácií ...

Social economy as an engine for positive societal changes - 3. decembra 2016

The social economy initiatives, good practices in social entrepreneurship, building up and running social enterprises in a sustainable manner as well legislative frameworks and financial possibilities within the EU to support social economy were the key topics discussed by participants at the international conference “Social Economy as a key player in providing effective answers to current societal challenges in the EU and the world”. The conference took place on 30 November – 1 December 2016 in Bratislava under the patronage of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, within Slovak Presidency.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia môžu pomôcť efektívne riešiť hospodárenie s vodou - 1. decembra 2016

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Súťaž prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Do konca januára 2017 je potrebné zaslať vypracované súťažné zadania. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €.

 viac informácií ...

SARIO spustila sourcingovú aktivitu (Jaguar Land Rover) - 29. novembra 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila sourcingovú aktivitu s cieľom poskytnúť asistenciu spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) pri obstarávaní dodávateľov nevýrobného charakteru pre svoj nový závod v Nitre.
Pre účel sourcingu boli definované nasledujúce oblasti:
- montážne nástroje,  kvalita a nehnuteľnosti, diagnostické nástroje (meradlá, kalibračné nástroje, nástroje na jednosmerný prúd, ohrievače káblových zväzkov, rampy, zdvíhacie ramená)
- zariadenie priestorov v rôznych sekciách závodu (napríklad: nábytok, vozíky)
- správa priestorov a služby (napríklad: catering, upratovacie služby, odvoz odpadu, správa ciest)
- školenia, HR, vzdelávanie
- profesionálne služby

SARIO vyzýva spoločnosti, ktoré táto aktivita zaujala, aby sa zaregistrovali ako potenciálni dodávatelia pre Jaguar Land Rover. Spraviť tak môžu stiahnutím a vyplnením predlohy Supplier Introduction Template v anglickom jazyku a zaslaním profilu spoločnosti na emailovú adresu sourcing@sario.sk.
Upozornenie: Prosím majte na zreteli, že podanie žiadosti nemusí automaticky viesť k priamemu kontaktu s Purchasing tímom spoločnosti Jaguar Land Rover. Účastník potvrdzuje, že zaslaním údajov v registrácii súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

RRA Senec-Pezinok pomáha pri budovaní kapacít slovenskej menšiny v Srbsku - 28. novembra 2016

V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa v obci Selenča (autonómny kraj Vojvodina) konalo prvé školenie pre konečných prijímateľov EÚ IPA II (Instrument for pre-accession) pomoci v rámci programu IPARD zameraného na rozvoj vidieka Srbska.

 viac informácií ...

Komisia ukázala, ako chce udržať start-upy v Európe - 24. novembra 2016

V balíku opatrení je návrh na zmenu konkurzného práva, zjednodušenie daňových pravidiel aj nový investičný fond. V Európe je nových inovačných podnikov dostatok, mnoho z nich však neprežije prvé kritické roky, alebo sa snaží presadiť v krajinách mimo EÚ, upozornili na včerajšej tlačovej konferencii podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen a komisárka pre vnútorný trh, priemysel podnikanie a MSP Elżbiet Bieńkowská. Nový balík opatrení predstavila Komisia po verejnej konzultácií s firmami, ktorá sa uskutočnila toto leto.

Začínajúcim firmám má pomôcť tzv. „celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu“, ktorý spustí Komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), s celkovým objemom 1,6 miliardy eur, pričom väčšina prostriedkov pôjde zo súkromného kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov eur, zvyšok majú doplniť veľkí investori, akými sú napríklad penzijne fondy alebo štátne investičné fondy.

Vznik takéhoto fondu naznačil komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas už na Web Summite v Lisabone začiatkom novembra. Komisia tiež predložila legislatívny návrh na zmenu konkurzného práva, ktorým chce podnikateľom zjednodušiť ziskanie „druhej šance“. Firmám, ktoré sa nachádzajú vo finančných ťažkostiach majú nové pravidlá umožniť včasnú reštrukturalizáciu, aby sa nedostali do konkurzu a nemuseli prepúšťať zamestnancov. Čestní podnikatelia zároveň nebudú penalizovaní za neúspech ich predchádzajúceho projektu, keďže ich dlh sa po troch rokoch úplne zruší. Komisia chce začínajúcim malým a stredným podnikom (MSP) uľahčiť aj proces podávania daňových priznaní.

V rámci nedávneho návrhu na zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) ráta aj s podporov spoločností, ktoré investujú do vedy a výskumu. Takéto firmy by si podľa nových pravidiel mali môcť uplatniť tzv. super-odpočet. Pre MSP a start-upy by šlo až o 200 % z hodnoty ich investícií do inovácií.

 

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok buduje kapacity v oblasti zamestnanosti v Gruzínsku - 18. novembra 2016

V októbri 2016 organizovala Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok dvojtýždňové školenie pre budúcich trénerov Agentúry pre sociálne služby (SSA – Social Service Agency) z Ministerstva práce, zdravotníctva a sociálnych vecí Gruzínska.

 viac informácií ...

RRA V REGIÓNE - Večer s Mladosťou 2016 - 16. novembra 2016

Pracovníci Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec – Pezinok – menovite Ing. Ľuba Pavlovová, MSc., Ing. Mgr. Eva Balažovičová a Martin Lukáč – boli pozvaní na slávnostnú recepciu a folklórne večerné posedenie s názvom ,,Večer s Mladosťou“.

 viac informácií ...

Prvý newsletter projektu EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu - 16. novembra 2016

Radi by sme vám predstavili prvý newsletter v rámci projektu Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu, v ktorom môžete nájsť všeobecné informácie o projekte, dôležité body prvého stretnutia partnerov (ktoré sa uskutočnilo v chorvátskom Záhrebe), ako aj informácie o iniciatívach Európskej únie, ktoré sú relevantné pre tento projekt.

 viac informácií ...

Novembrové dve kolá Zelenej domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. € - 10. novembra 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

Najbližšie 4. kolo  určené pre celé Slovensko  bude zamerané len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12,00 hod. Pre domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude vyčlenených 500-tisíc €, čo podľa priemerného inštalovaného výkonu predstavuje približne 200 poukážok. Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v BSK podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 MW. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v BSK.

Pripravované 5. kolo projektu sa nebude týkať Bratislavského kraja.

Naďalej platí, že pre úspešnosť elektronicky podanej žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe. Domácnosti, ktoré si nie sú isté, či stihnú inštaláciu počas 4 mesiacov zrealizovať, by mali s podávaním žiadosti jednoznačne počkať na ďalšie kolá.

V predošlých ročníkoch sa opakovali predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia. Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú už zverejnené všeobecné a osobitné podmienky k najbližšiemu 4. kolu, ako aj manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadostí. V prípade akýchkoľvek otázok sú k dispozícii pracovníci SIEA.

 

Nový projekt EP4A: European Partnerships for Apprenticeships odštartoval v Záhrebe - 26. októbra 2016

V dňoch 24. a 25. októbra 2016 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" zameraného na podporu účasti malých a stredných podnikov na schémach praktického vzdelávania u zamestnávateľov. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

 viac informácií ...

Oznam o Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2017 - 26. októbra 2016

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2016 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017 EAC/A03/ 2016 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

 viac informácií ...

Podujatia Erasmus+ - 25. októbra 2016

8. 11. a 10. 11. - Bratislava, Košice - Výzva 2017 na predkladanie návrhov centralizovaných projektov programu Erasmus+ a projektov Kľúčovej akcie KA2 - Strategické partnerstvá. Termín je do 28. októbra 2016. (pozvánka)

23. 11. - Bratislava - Tematický seminár ,,Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+" (pozvánka)

 

Štedrejšie eurofondy pre Bratislavský kraj - 17. októbra 2016

V programovom období 2007-2013 bol Bratislavský kraj od eurofondov značne eliminovaný. Nuž, Európska únia má svoje pravidlá, a keďže bratislavský región je jeden z najrozvinutejších, pretože dosahuje podstatne viac, než 75% priemeru HDP na obyvateľa v EÚ, eurofondov dostáva menej. V nasledujúcom programovom období 2014 - 2020 to však vyzerá optimistickejšie.

 viac informácií ...

Študijná návšteva odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky z Gruzínska - 11. októbra 2016

V dňoch 2. – 7. 10.2016 sa uskutočnila študijná návšteva financovaná CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky  v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.

 viac informácií ...

Záverečná konferencia projektu „Crossum“ o cenzhraničných dedičstvách - 11. októbra 2016

Záverečná konferencia projektu CROSSUM - (Cross-border Succession Matters), realizovaným Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou v spolupráci s asociovanými partnermi -  Právnickou fakultou Univerzity Komenského a Právnickou fakultou Paneurópskej univerzity sa uskutočnila dňa 11.10.2016 v Bratislave.

 viac informácií ...

Výzva na vyjadrenie záujmu v rámci Network of Copernicus Academy - 6. októbra 2016

Špecifická iniciatíva ,,Network of Copernicus Academy" zverejnila Výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na tomto programe. Ide o špeciálnu výzvu na zvyšovanie znalostí a povedomia o programe Copernicus, do ktorej sa môžu zapojiť vzdelávacie organizácie a mimovládne neziskové organizácie so zameraním na vzdelávanie.

EK sa rozhodla vytvoriť ,,Copernicus Academy Network", aby mohla rozvíjať potenciálne výhody, ktoré ponúkajú dáta a informačné produkty z Copernicusu. Sieť má za úlohu podporovať EK pri riešení problémov a pri preklentí medzeru medzi zručnosťami a využívania dát a umožniť posun  dát z Copernicusuv do nových odvetví (napr: geológia a lesné hospodárenie).

Žiadatelia by mali zaslať svoje vyjadrenie záujmu na adresu: GROW-I3@ec.europa.eu a uviesť názov predmetu: ,,Copernicus Academy - vyjadrenie záujmu" a vyplniať 1stranový formulár/prihlášku (nájdete ho po kliknutí na ,,viac informácií" nižšie). Termín na predloženie je do 13. októbra 2016. Do 25 pracovných dní  bude Komisia informovať žiadateľov o zaradení do zoznamu členov ,,Copernicus Academy Network" a komunikovať o členstve.

 viac informácií ...

Nová výzva EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov - 5. októbra 2016

Táto výzva je určená krajinám, účastným na podprograme MEDIA. Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. 

Uzávierky predkladania projektov:
24. november 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2017 a 31. októbrom 2017)
27. apríl 2017 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2017 a 30. aprílom 2018)

Všetky ďalšie informácie nájdete na webe Kreatívnej Európy.

 

Výzva PPA pre pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 - 4. októbra 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom vyzýva žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 na predloženie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra 2016.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 vrátane formulárov.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 (nájdete ho po kliknutí na ,,viac informácií" nižšie) poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

 

Program E-Talent očakáva projekty do 4. novembra 2016 - 22. septembra 2016

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky. Uzávierka predkladania žiadostí je 4.novembra 2016 (piatok) do 24:00 hod. Na prerozdelenie je určená suma 25 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur. Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

 

Pracovné stretnutie riaditeľky RRA SP s čínskym Ministrom ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia - 16. septembra 2016

Dňa 9. septembra 2016 sa v priestoroch Odboru programov zamestnanosti Agentúry pre sociálne služby Gruzínska uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Agentúry pre sociálne služby a riaditeľky RRA Senec Pezinok p. Ľuby Pavlovovej s Ministrom ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia Činy p. Yin Weiminon.

 viac informácií ...

Working meeting of Director of RDA SP with Minister of Human Resources and Social Security of China - 16. septembra 2016
On September 9, 2016 at the premises of the Department of Employment Programs of the Social Services Agency of Georgia was held a working meeting of representatives of the Social Services Agency and Director of RDA Senec Pezinok Ms. Ľuba Pavlovová with the Minister of Human Resources and Social Security of China, Mr. Yin Weiminon.  viac informácií ...

Výberové konanie na pozíciu vysokého poradcu vlády Moldavskej republiky - 8. septembra 2016

Európska únia vyhlásila výberové konanie na pozíciu vysokého poradcu (high level adviser) moldavskej vlády v oblasti daňového systému. Táto pozícia je obsadzovaná v rámci širšieho projektu 25 poradcov pre moldavskú vládu s cieľom pomôcť krajine realizovať reformy súvisiace s implementáciou AA/DCFTA.

Poradca bude pôsobiť na Ministerstve financií Moldavskej republiky. Dĺžka kontraktu je 12 mesiacov s možnosťou predĺženia až na 30 mesiacov. Prihlášku je možné poslať najneskôr do 26. septembra 2016. Podrobné informácie o výberovom konaní získate na emailovej adrese info@rrasenec-pezinok.sk

 

Otvorenie možnosti podávania žiadostí o dotáciu z Programu obnovy dediny 2017 - 7. septembra 2016

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 vrátane zoznamu povinných príloh a odporúčaní pre jednotlivé činnosti. Pri podávaní žiadosti sa riaďte Usmernením č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré obsahuje aj zoznam povinných príloh a tiež odporúčania pre jednotlivé činnosti.

 

Zmena č. 2 k výzvam výstavby / rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s róm. minoritou - 5. septembra 2016

Jedná sa o zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - tieto sú známe aj pod OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b.

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Konečný termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola je 9. september 2016.

Konečný termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola je 2. december 2016.

Viac informácií nájdete tu.

 

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania - 18. augusta 2016

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov na malé a stredné podnikanie (tzv. SME Test), podnikateľské koučovanie a mentoring a podobne. Zavádza aj definíciu pojmu startup. Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu ,najskôr myslieť v malom' (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí.

Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zákona vychádza z ustanovení aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Návrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu ex-ante kondicionality, teda podmienky čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť MSP v rámci programovacieho obdobia rokov 2014 až 2020.

Viac informácií nájdete tu.

 

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený - 16. augusta 2016

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Viac informácií nájdete tu. Povinné prílohy tohto dokumentu prikladáme nájdete priamo na dotyčnom webe.

 

Zapojte sa do Európskeho týždňa mobility - 10. augusta 2016

Samosprávy majú aj tento rok možnosť sa zapojiť aj so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území miest, do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete, zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Cieľom kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá je organizovaná s podporou Európskej komisie od roku 2002, je povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) k užívaniu automobilových prostriedkov.

Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je Inteligentná a udržateľná mobilita - Investícia do Európy. Podmienkou je, aby štatutárny zástupca samosprávy podpísal Chartu 2016, v ktorej si môže vybrať z troch okruhov aktivít, a to zorganizovanie aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do Európy, zrealizovanie aspoň jedného trvalé opatrenia, ktoré prispeje k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na prostrediu šetrný dopravný prostriedok alebo zapojenie sa do Dňa bez áut  (22. september) a vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Samosprávy, ktoré splnia všetky tri kritériá sa stanú zlatými účastníkmi, čo ich oprávňuje uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016. Samosprávy môžu získať aj národnú cenu ETM 2016 a to v kategóriách aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.

Viac informáciií na webe Európskeho týždňa mobility, prebiehajúceho v dňoch 16. až 22. septembra 2016.

 

Ponuka špecializovaného pobytu v Rakúsku pre mladých umelcov - 9. augusta 2016

Dôležitá informácia pre mladých umelcov! Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok oznamuje, že náš partner KulturKontakt Rakúsko ponúka na rok 2017 špecializované pobyty (tzv. Residencies) od jedného do troch mesiacov pre mladých umelcov v rôznych oblastiach umenia a literatúry. Pobyty budú prebiehať v Rakúsku - v mestách Viedeň a Salzburg. Termíny na predkladanie prihlášok sú 30. september 2016, respektíve 15. október 2016 podľa oblasti umenia. Jazykové vedomosti nemeckého alebo anglického jazyka sú nutné. Pre ďalšie informácie a obdržanie prihlášky kontaktujte našu agentúru na tel.: 0910 927 151 alebo na info@rrasenec-pezinok.sk

 

Environmentálny fond a jeho dotácie a úvery na rok 2017 - 14. júla 2016

Environmentálny fond na svojej webovej stránke zverejnil potrebné náležitosti pre žiadateľov o dotácie v roku 2017. Dotácie i úvery sa týkajú mnohých sfér životného prostredia, environmentalistiky, odpadového hospodárstva a pod. Všetky sú zhrnuté v dvoch dôležitých dokumentoch :

DOTÁCIE :

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017

a ÚVERY :

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017

 

Operačný program Ľudské zdroje na festivale Pohoda 2016 - 7. júla 2016

Operačný program Ľudské zdroje bude mať na najznámejšom slovenskom hudobnom festivale vlastný stánok. Pohoda 2016 sa tento rok uskutoční od štvrtka 7. júla do soboty 9. júla. Zástupcovia riadiaceho a všetkých sprostredovateľských orgánov predstavia návštevníkom interaktívnou formou ciele operačného programu. Medzi účastníkmi nebudú chýbať ani zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorí spravujú časť operačného programu zameranú na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít. Súčasťou programu budú napríklad ukážka remeselných prác Rómov, veštenie, služby vizážistky a kaderníčky, maľovanie mandaly, ukážka práce vodiacich psov a mnoho ďalších aktivít, do ktorých sa budú môcť zapojiť návštevníci festivalu. Program pripravený ministerstvom vnútra bude prebiehať v piatok popoludní.

 

Riaditeľka RRA SP vystúpila na oslave Medzinárodného dňa Dunaja v Moldavsku - 1. júla 2016

Na základe pozvania riaditeľky odboru medzinárodnej spolupráce a podpory zahraničných investícií Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky – organizátora osláv Medzinárodného dňa Dunaja v Moldavsku vystúpila na tomto podujatí dňa 29. júna 2016 s príspevkom aj riaditeľka RRA Senec-Pezinok. Oslavy za účasti ministra regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republike a veľvyslanca EÚ v Moldavskej republike pozostávali z oficiálnej časti s príhovormi, ktorá sa konala v meste Cahul, a z programu pre verejnosť v obci Giurgiulesti, ktorá leží priamo pri toku Dunaja v Moldavsku.

 viac informácií ...

Záverečná konferencia k bilaterálnemu SK-MD projektu - 30. júna 2016

Dňa 27. júna 2016 sa v moldavskom Kišiňove uskutočnila záverečná konferencia projektu ,,Budovanie kapacít miest, pokiaľ ide o integrovaný územné plánovanie v regionálnom kontexte", podporeného SlovakAid a realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok (SK) a Regionálnou rozvojovou agentúrou Sted (MD).

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia hlavných príjemcov - 12 miest moldavského Regiónu Stred, projektových partnerov, vrátane delegácie mesta Senec, štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky, zástupca slovenského veľvyslanectva v Kišiňove, odborníci a zainteresované strany zapojené do projektu.

Na konferencii boli predstavené výsledky 19-mesačného projektu a zástupcovia prijímateľov - primátori moldavských miest - ocenili prácu na projekte a jeho prínos. Všetci zúčastnení vyjadrili snahu o využitie výsledkov v budúcnosti a ďalšiu spoluprácu. Výsledky projektu budú zverejnené na www.orase-centru.md. Tlačová správa :

 viac informácií ...

Workshop "Ecosystem Laboratories for Entrepreneuship Education“ - 23. júna 2016

V stredu 22. 6. 2016 9:30 do 12:30 sa v Univerzitnom technologickom inkubátore STU - InQb, uskutočnil workshop "Ecosystem Laboratories for Entrepreneuship Education“ organizovaný Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok v rámci projektu EcoSystemApp podporeného programom Európskej komisie Erasmus+. Projekt EcoSystemApp sa zaoberá možnosťami systémového prístupu k podnikateľskému vzdelávaniu, snaží sa identifikovať a sieťovať ľudí aktívnych v tejto oblasti, zostaviť efektívny online vzdelávací kurz a šíriť povedomie o potrebe zaradenia podnikateľského vzdelávania do vzdelávania na všetkých úrovniach.

 viac informácií ...

Ľahší vstup na pracovný trh vďaka Digitálnej garáži - 23. júna 2016

Mladí absolventi škôl či univerzít a začínajúci podnikatelia budú mať jednoduchší vstup do pracovného procesu. Umožní im to rozsiahly vzdelávací program Digitálna garáž, ktorý prinesie do konca roka desiatky školení formou prednášok. Projekt dnes slávnostne zahájila spoločnosť Google, aliancia SAPIE a ďalší špecialisti na oblasť zamestnanosti a digitálne technológie. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Program sa na Slovensku zameriava predovšetkým na mladých ľudí, ktorí si chcú po ukončení štúdia zvýšiť svoju digitálnu gramotnosť. Online vzdelávacia platforma však bude dostupná pre každého, kto chce rozvíjať vlastnú kariéru alebo vlastné podnikanie pomocou internetu.

 

Celonárodný seminár projektu CROSSUM v Košiciach - 21. júna 2016

Celoslovenský seminár projektu o dedičstvách „Crossum“, realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou v spolupráci s asociovanými partnermi - Právnickou fakultou Univerzity Komenského a Fakultou práva Paneurópskej univerzity sa uskutočnil v dňoch 15 – 16.6. 2016 v Košiciach za účasti viac ako 50 notárov najmä z východoslovenského kraja, ale aj iných častí Slovenska.

 viac informácií ...

EcoSystemApp workshop o podnikateľskom vzdelávaní 22.6.2016 v Bratislave - 16. júna 2016

Chcete vedieť viac o tom ako sme na tom s podnikateľským vzdelávaním na Slovensku a aké sú najnovšie trendy v Európe? Príďte na workshop @EcoSystemApp v Bratislave 22.6.2016 od 9:30 do 12:30 v Univerzitnom technologickom inkubátore STU - InQb. Ciele, metodológia a program sú v pozvánke v linku nižšie.

 viac informácií ...

Workshop pre projektových manažérov 12 moldavských miest v regióne Stred v rámci projektu SlovakAid - 15. júna 2016

V dňoch 7. a 8. júna 2016 sa v moldavskom hlavnom meste Kišiňov uskutočnil workshop pre projektových manažérov 12 moldavských miest v regióne Stred. Workshop je súčasťou rozvojových aktivít projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte, podporeného SlovakAid, a bol zameraný na tvorbu vlastných projektových zámerov (konceptov) cieľových 12 miest.

Spolu s projektovou manažérkou a expertom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok do Kišiňova pricestovali odovzdať svoje skúsenosti projektové manažérky mestského úradu Senec. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia všetkých 12 cieľových miest projektu: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.

 viac informácií ...

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov - 31. mája 2016

Základným cieľom projektu je podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných  orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.

 viac informácií ...

Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pre subjekty - 31. mája 2016

Základným cieľom projektu je podpora zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,  integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných  orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.

 viac informácií ...

Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite - 31. mája 2016

Základným cieľom projektu je podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní prevencie a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovaní povedomia o tejto problematike a zabezpečovaní rozvoja odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi, ako aj aktivity smerujúce k predchádzaniu radikalizácie a extrémizmu, zvyšovaniu povedomia o tejto problematike, budovaniu odborných kapacít a poznatkovej bázy v oblasti radikalizácie a extrémizmu. Podporované budú aj preventívne aktivity smerujúce k znižovaniu kriminality a prevencii kriminality zamerané na seniorov, ako rizikovú skupinu.

 viac informácií ...

Vyvrcholenie série cezhraničných seminárov projektu CROSSUM - 27. mája 2016

 Dňa 26.mája 2016 vyvrcholila v Brne séria cezhraničných seminárov venovaných problematike cezhraničných dedictiev.  Cezhraničné semináre boli zorganizované okrem Brna aj v Omšení pri Trenčianských Tepliciach, v Ostrave a v Žiline.  Najbližšie sa v júni 2016 zorganizujú paralelne národné semináre k danej problematike na Slovensku v Košiciach a v Čechách v Prahe. Všetky tieto semináre sú realizované v rámci  medzinárodného projektu CROSSUM, spolufinancovaného z EU programu  JUSTICE. Viď. tlačová správa z cezhraničného seminára v Brne. 

 viac informácií ...

Seminár TAIEX o vytváraní príležitostí na zamestnávanie mladých ľudí a podporu podnikania - 26. mája 2016

V dňoch 23. - 24. 5. 2016 sa v hoteli Radisson Blu Carlton a v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnil seminár TAIEX za účasti odborníkov zo Slovenskej republiky, Európskej komisie, ďalej z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Čiernej Hory, Kosova, Srbska, Turecka, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

 viac informácií ...

Výberové konanie na projekt v Turecku - 16. mája 2016

Experti Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Parlamentného inštitútu Kancelárie Poslaneckej snemovne Českého Parlamentu a Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok sa uchádzali o projekt na posilnenie úlohy tureckého parlamentu v ochrane a podpore ľudských práv, posilnením jeho administratívnej kapacity.

 viac informácií ...

Predĺženie termínu podávania žiadostí - Výzva č. 12 / 2016 Fondu na podporu umenia - 13. mája 2016

Upozorňujeme na predĺženie termínu podávania žiadostí o dotáciu v rámci Výzvy č. 12 / 2016 Fondu na podporu umenia. Tento termín sa zmenil z pôvodného 16. mája 2016 na 23. máj 2016. Jedná sa konkrétne o túto výzvu.

 

Naše Mesto 2016 - 13. mája 2016

Pridajte sa k viac ako 35 000 dobrovoľníkom, ktorí od roku 2006 menia tvár našich miest k lepšiemu - na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe - Naše Mesto. Tento rok sa podujatie uskutoční 10.-11. júna a je pre vás pripravených viac ako 400 dobrovoľníckych aktivít v 28 mestách Slovenska.
Staňte sa i vy súčasťou mozaiky pozitívnych zmien a prihláste sa na Naše Mesto ako dobrovoľník. Prihlasovanie sa otvorilo už 5. mája o 10:00. Na www.nasemesto.sk si vyberte aktivitu a prihláste seba aj kolegov. Ukážte, že vám záleží na meste, v ktorom žijete.
Súčasťou júnového maratónu dobrovoľníctva je i Pro Bono Maratón. Dobrovoľníci z firiem, najmä kreatívci z reklamných a PR agentúr budú bezplatne 12 hodín venovať riešeniu konkrétnej potreby či problému neziskovky.
Novinkou tohto ročníka budú Workshopy a tréningy pre neziskové organizácie. Experti z firiem sa o svoje skúsenosti z rôznych oblastí, ako napr. HR, online marketing, právo, projektový manažment a i. podelia s neziskovými organizáciami. Vďaka týmto cenným radám budú môcť neziskovky svoje poslanie plniť oveľa efektívnejšie.

Neváhajte tiež sledovať Facebook stránku Nášho Mesta.

 

Program ,,Vedieť viac" prijíma projekty do 24.júna 2016 - 6. mája 2016

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Uzávierka predkladania žiadostí je 24. jún 2016 do 24.00.

Suma určená na prerozdelenie je vo výške 30 000 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 €.

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

 

Ekotopfilm 2016 - 5. mája 2016

Dávame do pozornosti festival Ekotopfilm, ktorý v tomto roku prebieha v Bratislave a Banskej Bystrici. Čo sa týka Bratislavy, zúčastniť sa ho môžete v dňoch 16. - 20. mája 2016 v Hoteli Tatra. Pripravené sú rôzne prednášky, premietanie filmov a besedy. Konkrétnejší program nájdete tu.

 

Spojme sa pre dobrú vec 2016 - Výzva Nadácie Orange - 28. apríla 2016

Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec chce Nadácia Orange podporiť vaše užitočné nápady, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy. Dlhodobo rozvíja oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej už zrealizovali dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2016 prichádzajú s novým programom, v ktorom kladú dôraz na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

Oprávnenými žiadateľmi sú :

1) neformálne skupiny aktívnych občanov - zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory podpísaná zmluva.

2) mimovládne  organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)

3) kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

V programe Spojme sa pre dobrú vec vám nadácia dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo bolo vyčlenených 80 000 eur. V rámci tohto grantového programu však jeden subjekt môže podať maximálne jeden projekt.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk/.

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať bude od 6. júna do 20. júna 2016 na facebookovom profile Nadácie Orange a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobia krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

Viac informácií nájdete tu.

 

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch - 25. apríla 2016

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Workshop predstavuje príležitosť pokračovať v diskusii o modeli fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regiónoch. Jeho cieľom bude predstavenie finálneho nastavenia implementácie decentralizovanej aj centralizovanej podpory a riadiacej dokumentácie.

Termín bratislavského workshopu bol určený na 18. mája 2016 na Bielej ul. 3 v Bratislave, v čase od 13:00 do 16:00.

 

Tretí cezhraničný seminár projektu CROSSUM - 22. apríla 2016

Tretí cezhraničný seminár projektu o dedičstvách „Crossum“, realizovaného Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, slovenskou a českou notárskou komorou, v spolupráci s asociovanými partnermi - Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickou fakultou Paneurópskej univerzity v Bratislave sa uskutočnil dňa 14. apríla 2016 v Žiline, za účasti 27 notárov a notárskych kandidátov z rôznych regiónov v Slovenskej a Českej republike.

 viac informácií ...

Významné ocenenie pre aktivistku z VIA IURIS - 18. apríla 2016

Dnes, 18. apríla 2016 si pani Zuzana Čapútová z organizácie VIA IURIS, prevezme medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize v San Franciscu.
Toto prestížne ocenenie získa za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka. Goldmanova environmentálna cena sa prirovnáva k Nobelovej cene v oblasti ochrany životného prostredia, Zuzana Čaputová ju získa za európsky kontinent.

Zuzana Čaputová bola jednou z vedúcich osobností pezinskej občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Ako členka tímu VIA IURIS tiež zastupovala Pezinčanov pred úradmi a súdmi.
„To, že dnes získam Goldman Environmental Prize ma teší a veľmi si to vážim. Túto cenu vnímam, ako ocenenie občianskej angažovanosti, vytrvalosti a odhodlania celej komunity Pezinčanov, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a ubránili sa ďalšej škodlivej skládke odpadov vo svojom meste,“ reaguje na ocenenie Čaputová.

Pezinská kauza je podľa Čaputovej príkladom vzácneho spojenia občianskej kampane, mobilizácie miestnej komunity a odbornej právnej práce, ktoré prinieslo konkrétny výsledok.
„Skládka je zatvorená, bez odpadu a jej povolenie je zrušené. Navyše tento príbeh z malého mesta na Slovensku mal napokon aj veľký medzinárodný presah. Na tejto kauze boli Súdnym dvorom EÚ stanovené pravidlá, ktoré sú teraz záväzné pre celú EÚ,“ dodala Zuzana Čaputová.„Pezinok je odkazom pre všetkých na Slovensku, aby sa nebáli občiansky angažovať a chrániť svoje práva. Tešíme sa so Zuzanou a sme hrdí, že máme v tíme takúto osobnosť. VIA IURIS bola svojou dlhoročnou a intenzívnou podporou pre Pezinčanov súčasťou ich príbehu a sme radi, že sme tento boj spoločne vyhrali,“ dodáva Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Od roku 1999 sa Pezinčania bránili výstavbe skládky odpadov o rozlohe 12 futbalových ihrísk s kapacitou 792 tis. m3 odpadu. Stáli proti vplyvnému investorovi s väzbami na úrady, ktoré rozhodovali o povoľovaní skládky. Viac ako 1 200 ľudí sa zapojilo priamo do konaní, no ich práva úrady hrubo porušovali. Spor sa dostal až na Súdny dvor EÚ a má významný medzinárodný presah. Pravidlá v ňom stanovené sú záväzné pre celú Európsku úniu. V roku 2013 Najvyšší súd SR rozhodol v prospech Pezinčanov a zrušil povolenie na výstavbu skládky. Skládka v meste síce stojí, ale je uzavretá a nemôže sa používať.

Goldmanovu environmentálnu cenu udeľuje americká nadácia Goldman Environmental Foundation založená v roku 1989 lídrami občianskej spoločnosti a filantropmi, manželmi Richardom a Rhodou Goldmanovcami. Každý rok získa toto výnimočné ocenenie iba jedna osoba za jeden kontinent.
/zdroj: www.viaiuris.sk/

 

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca - 15. apríla 2016

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce pre matky malých detí, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia MPSVR SR plánuje zabezpečiť podporu formou výzvy na dopytovo orientované projekty, teda záujemcovia zo strany zamestnávateľov a organizácií poskytujúcich flexibilnú starostlivosť o deti podľa svojich potrieb a schopností, sa budú môcť vlastnými projektmi uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Výzva na dopytovo orientované projekty sa očakáva v lete 2016, pričom celková alokácia je plánovaná vo výške cca 23 miliónov EUR. V Bratislavskom samosprávnom kraji bude možné podporiť iba flexibilné formy starostlivosti o deti.

 

Rómsky vzdelávací fond vyhlásil nový štipendijný program - 15. apríla 2016

Štipendijný program Roma Education Fund vyhlasuje nové kolo štipendijného programu pre Rómov v akademickom roku 2016-2017. Termín uzávierky na podanie prihlášok v rámci programu RMUSP platný pre Slovensko je 13. máj 2016.

Oprávnení uchádzači musia študovať na bakalárskom, magisterskom, doktorantskom a nedelenom alebo doktorantskom stupni štúdia na akreditovanej vysokej škole v ich domovskej krajine, alebo krajine svojho pobytu. Je nevyhnutné, aby si uchádzači o štipendium RMUSP v akademickom roku 2016-2017 preštudovali Pokyny na podanie prihlášky.

Pokyny na podanie prihlášky nájdete na webstránke REF: www.romaeducationfund.hu

 

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja - 13. apríla 2016

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že v dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 sa bude konať Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW), ktorý je celoeurópskou iniciatívou na podporu a zviditeľnenie aktivít, projektov a podujatí. Počas tohto týždňa sa v 29 krajinách Európy uskutočňujú rôzne podujatia, pričom môže ísť napríklad o zorganizovanie vzdelávacej aktivity, výstavy, konferencie, besedy, trhov, filmových premietaní a pod. Podmienkou je, aby podujatie malo neziskový charakter a týkalo sa aspoň jedného z troch pilierov, prípadne niektorého z cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

 

Informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 - 8. apríla 2016

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 zameraný na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Termín a miesta konania seminára: 12. 4. 2016 o 10.00 h v priestoroch hotela Echo, Prešovská 39, 821 08 Bratislava (konferenčná miestnosť)
Výzva je súčasťou Operačného programu Výskum a Inovácie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia MH SR.
Uzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016, každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho kalendárneho mesiaca, t.j.
• 30. júna 2016,
• 31. augusta 2016,
• atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak poskytovateľ nerozhodne v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.
Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk, najneskôr do pondelka 11.4.2016 do 12:00, nakoľko kapacita priestorov je obmedzená.
Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.opvai.sk.
 

 

7. Európsky samit regiónov a miest v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ - 7. apríla 2016

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa 5. apríla 2016 konalo oficiálne predstavenie Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 8. - 9. júla. Tento samit organizuje Európsky výbor regiónov, v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom. Autorom loga je študent ŠÚV Josefa Vydru Jakub Mikula, ktorý bol pri tvorbe loga inšpirovaný bratislavským Mostom SNP. Most je zároveň symbolom spájania. Spája brehy riek, ľudí, krajiny.

Bratislava sa na 6 mesiacov stane dejiskom približne 200 predsedníckych podujatí, v rámci ktorých do hlavného mesta SR zavíta vyše 20-tisíc delegátov vrátane zástupcov zahraničných médií z celej EÚ a partnerských krajín.

Primátor Bratislavy pri príležitosti oficiálneho predstavenia 7. Európskeho samitu regiónov a miest upozornil aj na fakt, že chce počas rokovaní na júlovom samite v Bratislave diskutovať s predstaviteľmi ostatných európskych miest o realizácii cieľov mestskej agendy v rámci ,,EU Urban Agenda".

Neoddeliteľnou súčasťou konferencií a seminárov budú sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru, ktoré budú prispievať k prezentácii ako Slovenska, tak samotnej Bratislavy - jej histórie, kultúry, života v tomto modernom a dynamickom meste na rieke, ktoré má svojim obyvateľom aj návštevníkom čo ponúknuť.

V predvečer samitu je na 7. júla plánovaný otvárací koncert na hrade Devín, na ktorom sa predstaví to najlepšie zo slovenskej hudobnej scény v sprievode symfonického orchestra. Okrem toho organizátori pripravujú pre verejnosť niekoľko sprievodných podujatí, BSK spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy pripravuje dvojdňové sprievodné podujatia pre verejnosť, ktoré sa budú konať na Námestí M. R. Štefánika pred Euroveou - DANUBE UP 2016 a v priestoroch Starej tržnice v dňoch 8.- 9. júla 2016.

 

Roadshow 2016 - 31. marca 2016

Cieľom podujatia je pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia - ponuka partnerov, pre vlastný vstup do DSM a tak využiť inovácie a IKT pre rozvoj svojho podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy.ITAS v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska, profesnými združeniami, zabezpečí kvalitný výber pozvaných hostí v regiónoch.

Podujatie je určené zdarma majiteľom a riaditeľom firiem, pričom sa uskutoční v šiestich slovenských mestách - Bratislava, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice a Poprad.

Viac informácií, termíny seminárov a miestach ich konania i registráciu nájdete tu.

 

Ponuka kurzov v rámci Erasmus+ na Cypre - 23. marca 2016

Učitelia, odborníci v oblasti vzdelávania dospelých a vyššie vzdelaní zamestnanci organizácií, ktorí dostali finančné prostriedky na školenia v rámci Erasmus+ na školské roky 2015 / 2016 a 2016 / 2017 - spoločne s kanceláriou Erasmus+ alebo vedúcim organizácie preverte, či máte dostupné finačné prostriedky a ak áno, máte možnosť prísť na týždeň odborného výcviku na slnečný ostrov Cyprus.

V ponuke sú nasledovné kurzy :

11. - 15. apríla 2016 : "Emotionally Wise Educators - Dealing with Stress and Difficult Emotions", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

16. - 20. mája 2016 : "More Than Teaching: Coaching Skills for Educators", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

23. - 27. mája 2016 : "Self Learning Strategies - a Guide to Becoming an Autonomous Learner of English", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

6. - 10. júna 2016 : "Unleash the Creative Genius", pričom viac informácií o tomto kurze nájdete tu.

Toto financovanie bude pokrývať náklady na samotný kurz a taktiež prispeje na cestovné náklady, diéty, jazykovú a kultúrnu prípravu i osobitnú pomoc na základe potrieb jednotlivca.

 

Druhý cezhraničný seminár projektu CROSSUM - 23. marca 2016

Projekt CROSSUM je zameraný na zlepšenie fungovania cezhraničných postupov právneho rámca v oblasti medzinárodných dedičstiev, na základe nového EU Nariadenia č.650/2012. V rámci projektu sa plánujú zorganizovať 4 cezhraničné semináre, 2 národné semináre, webová stránka, viacjazyčná príručka (venované tejto problematike) ako aj zborník prednášok a prezentácií.

 viac informácií ...

Stretnutie v Skopje – výberové konanie twinningového projektu - 16. marca 2016

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok,  experti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia Univerzity aplikovanej vedy JAMK z Fínska sa uchádzali o projekt na podporu spolupráce medzi macedónskymi vysokoškolskými inštitúciami, súkromným sektorom a relevantnými verejnými orgánmi.

 viac informácií ...

Job Expo 2016 - 4. marca 2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje už 6. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2016 v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

N