Aktuality Minimize
Slovak Aid projekt školí mladých ľudí ako začať podnikať - 18. októbra 2018

V rámci nášho projektu "YUTE", ktorý realizujeme pod záštitou progrum Slovak Aid sa uskutočnili školenia v troch regiónoch Gruzínska. Cieľom školení bolo naučiť mladých ľudí ako naštartovať svoje podnikateľské plány.

 viac informácií ...

EP4A Newsletter - 28. septembra 2018

Opäť Vám prinášame novinky z implementácie medzinárodného projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, realizovaného cez program ERASMUS+“

 viac informácií ...

Podpora "striebornej ekonomiky" spustená - 20. septembra 2018

V rámci projektu "Silver Economy" realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU, prinášame nové riešenia a možnosti pre starnucú populáciu a jej vnímanie v spoločnosti.

Pre jednotlivcov v rámci projektu ponúkame vzdelávacie kurzy "E-administrácia", "Inteligentné zariadenia", "Hľadanie si zametnania" a "Jazykové kurzy", ktore sa realizujú v troch mestách, konkrétne v meste Pezinok, Senec a Bratislava.

Pre firmy ponúkame bezplatné spropagovanie sa, ako aj možnosť nájsť si nové kontakty, spolupracovníkov a klientov zaregistrovaním sa v online databáze.

 

 viac informácií ...

Slávnostné ukončenie projektu EP4A o duálnom vzdelávaní - 18. septembra 2018

Dňa 12.septembra 2018 sme sa v chorvátskom Záhrebe, zúčastnili ako zástupcovia projektového partnera na slávnostnej záverečnej konferencii k medzinárodnému ERASMUS + projektu "Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu". Následne prebehlo aj dvojdňové pracovné stretnutie projektových partnerov. Viac o si môžete prečítať v priloženom článku.

 viac informácií ...

Vzdelávacie kurzy pre vekovú kategóriu 50+ - 28. augusta 2018

Máte viac ako 50 rokov, ste nezamestnaný, alebo chcete zmeniť zamestnanie, začať podnikať alebo si len zlepšiť vedomosti a rozšíriť obzory? Vyberte si jeden alebo aj všetky kurzy a prihláste sa. Dozviete sa veľa nových informácií, naučíte sa veľa nových zručností a určite sa Vám otvoria nové možnosti v súkromnom ale hlavne v pracovnom živote. Prihlásovať sa môžete cez email: jabraham@rrasenec-pezinok.sk alebo na tel.čísle 0911/280608. Viac sa dozviete v článku.

 viac informácií ...

Výzva na predloženie cenový ponúk - 24. augusta 2018

Predmet výzvy:

- design a visibilita materiálov určených na propagáciu, publicitu projektu Silver Economy, realizovaného cez program Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.
- Roll-up banner (2 ks)
- Poster o projekte (1ks)
- infotabula o projekte (1ks)

Cenové ponuky nám pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou či osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 31.08.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte bez DPH ako celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Silver Economy - 17. augusta 2018

Projekt Silver Economy sa v už v septembri dočká realizácie plánovaných vzdelávacích kurzov. Informujte sa a neváhajte sa zapojiť.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - 10. augusta 2018

Predmet výzvy:

- design a visibilita materiálov určených na propagáciu a publicitu projektu Silver Economy, realizovného cez program Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.

- Roll-up banner  (2ks)

- poster o projekte (1ks)

- infotabula o projekte (1ks)

Cenové ponuky nám pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo poštou či osobne na adresu: Regionálna rozvojováý agenúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskôr do 20.8.2018.

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte bez DPH ako aj celkovú s DPH.

V prípade ďalším otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

 

Podpora firiem v rámci projektu „Silver Economy“ - 6. augusta 2018

 Dávame Vám do pozornosti aktuálny projekt realizovaný v spoupráci s Interreg SK-HU, zameraný na zjednodušenie orientovania sa osôb 50+ na trhu a taktiež na využitie ich potenciálu. Každej zapojenej firme ponúkame možnosť spropagovať svoje služby alebo produkty novým klientom doma a v Maďarsku. Ak máte záujem sa zapojiť alebo hľadáte ďalšie informácie: 

http://ec2-18-195-219-65.eu-central-1.compute.amazonaws.com//#/about

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - 3. augusta 2018

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Technicko – administratívne zabezpečenie školiacich kurzov „Inteligentné zariadenia“, „e-Administrácia“, „Hľadanie zamestnania“ a „Jazykových kurzov – Aj/Mj“, za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, v termíne do 15.08.2018, do 15hodiny.

Bližšie informácie o predmete zákazky aj s požiadavkami na dodávateľa nájdete v dokumente  "špecifikácia predmetu zákazky" po kliknutí na viac informácií, nižšie.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie školení - 20. júla 2018

V rámci implementujúceho cezhraničného projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, sa plánuju zorganizovať školenia, primárne určené pre vekovú kategóriu 50+.

Prosíme o zaslanie cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky:
Technicko - administratívne zabezpečenie nasledovných školiacich kurzov:
- Inteligentné zariadenia (64 vyuč.hod, 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- e-Administrácia (32 vyuč.hod, 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- Hľadanie zamestnania (32 vyuč.hod., 8 účastníkov z Bratislavského kraja, realizácia  3 miestach);
- jazykové kurzy (Aj a Mj, spolu 128 vyuč.hod., 8 účastníkov/kurz, realizácia v 3 miestach BSK).

Realizácia kurzov bude prebiehať v mesiacoch september až december 2018.

Svoje cenové ponuky je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk , alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, v termíne do 1.8.2018, do 15hod.

 

Založenie regionálneho partnerstva na podporu systému duálneho vzdelávania - 12. júla 2018

 Spolupráca v oblasti podpory duálneho vzdelávania sa hýbe vpred - regionálni partneri budú vzájomne podporovať výmenu informácii, aktivity a mať možnosť vytvárať nové spoločné iniciatívy.

 viac informácií ...

Podpísanie predĺženia memoranda o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Stred, Moldavsko - 5. júna 2018

  Dňa 5.júna 2018 sa uskutočnilo oficiálne podpísanie ďalšieho predĺženia memoranda o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Stred, Moldavsko. Táto spolupráca doteraz priniesla úspešne zrealizované projekty aj spoločné projektové žiadosti a veríme, že má význam aj do budúcna.

 viac informácií ...

Finálna technická kontrola stavu vodovodu pred odovzdaním do užívania - 4. júna 2018

 Po poslednej kontrole je vodovod pripravený na napojenie k hlavnej zásobárni s pitnou vodou.

 viac informácií ...

4. newsletter projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“ - 3. mája 2018

Dávame Vám do pozornosti v poradí už 4. newsletter projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý sa zaoberá systémom duálneho vzdelávania a väčšieho zapojenia malých a stredných podnikov do tohto systému.

 viac informácií ...

EP4A Worskhop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania - 30. apríla 2018

Počas prezenčnej výstavy „Mladý tvorca 2018“ v Nitre, sme prispeli k tvorbe diskusie o duálnom vzdelávaní a zapájaní malých a stredných podnikov do tohto systému.

 viac informácií ...

Príručka pre zamestnávateľov o systéme duálneho vzdelávania - 25. apríla 2018

Predstavujeme Vám príručku, ktorá je primárne určená predovšetkým zamestnávateľom, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Príručka bola vypracovaná v rámci prebiehajúceho medzinárodného projektu s názvom "Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", realizovaného cez program ERASMUS+, kde sme jedným z projektových partnerov spolu s partnermi z Chorávatska, Srbska a Veľkej Británie.

Príručka Vám priblíži ako sa systém duálneho vzdelánia uplatňuje na Slovensku, aké sú je výhody, podmienky vstupu na strane zamestnávateľov, zmluvné vzťahy, materiálno-finančné zabezpečenie žiakov v duálnom vzdelávaní, informácia o funkcii inštruktorov duálneho vzdelávania, hodnotenie, záverečné skúšky a odporúčania pre zamestnávateľov spolu s kontaktami, kde môžu získať viac informácií.

Samotnú príručku si môžete stiahnuť tu:

 

 viac informácií ...

EP4A Helpline: 0904 341 324 – telefonická linka podpory pre MSP o duálnom vzdelávaní - 18. apríla 2018

Ste malý a stredný podnikateľ či živnostník a chceli by ste sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania, len neviete ako a aké výhody by to pre Vás malo? Zavolajte na linku pomoci +421 904 341 324 a dozviete sa všetko potrebné.
 

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zabezpečenie cateringu - 5. apríla 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zabezpečenie cateringu počas Info dní, zameraných na propagáciu Duálneho vzdelávania
 

Predmet výzvy:
zabezpečenie cateringu (studené občerstvenie a obed, studené a teplé nápoje) pre cca.30 osôb počas 2 dní - info dní organizovaných v rámci medzinárodného projektu „EP4A“,
ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

EP4 A Info dni sa uskutočnia v dňoch 26. a 27.apríla 2018 vo výstavsku Agrokomplex, v Nitre.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 16.04.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezino

 

Výstava a veľtrh - SilverEconomy - 26. marca 2018

Ešte ste sa nezaregistrovali na medzinárodnú bezplatnú výstavu a veľtrh "Strieborný ekonomika", ktorý sa uskutoční v dňoch 20. - 21. apríla 2018 v Monoštorskej pevnosti, Komárom v Maďarsko.

Nájdete tu takmer všetko: 150 vystavovateľov z rozličných oblastí – ako napríklad zdravé a lokálne potraviny, wellness, liečivé kúpele a kúry, módne výrobky, domáce zariadenia, výpočtové a bezpečnostné technológie, nábytok a záhrady, pestré kultúrne, gastronomické a detské programy, prednášky, konferencie, cvičenia a módna prehliadka.


Stále výstavy v pevnosti budú počas trvania výstavy prístupné taktiež bezplatne. Bola by škoda vynechať takúto príležitosť, využite ju aj Vy!

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie workshopu - 12. marca 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie workshopu   

Predmet výzvy:
zorganizovanie 3-dňového pracovného workshopu v rámci projektu "Silver Economy" (INTERREG V-A SKHU CBC Programme. SKHU/1601/4.1/164) v dňoch 10. - 12.apríla 2018.

Pod zorganizovaním sa rozumie:
- zabezpečenie rokovacej miestnosti aj s technickým vybavením pre 20 účastníkov;
- ubytovanie pre časť účastníkov - 10-12 izieb na 2 noci (blízko, alebo priamo v mieste, kde bude aj workshop);
- zabezpečenie stravy počas workshopu (občerstvenie a obedy).

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 20.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Študijní cesta do Mníchova v rámci projektu "EP4A", podporeného z programu ERASMUS+ - 8. marca 2018

V rámci ERASMUS+ projektu, vysiela RRA Senec-Pezinok živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a remeselníkov na štúdijnú cestu do Mníchova, kde sa zúčastnía aj prestížneho Medzinárodného remeselného veľtrhu.Študijná cesta sa uskutoční v dňoch 12.-14.marca 2018.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - tlač brožúrky - 26. februára 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - grafická úprava a tlač brožúrky

Predmet výzvy:
Grafická úprava do už preddefinovaného dizajnu (spoločného pre celé partnerstvo)a zalomenie textov pre tlač brožúry "manuál pre zamestnávateľov", spracovanej v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Technické údaje (možná zmena na základe dohody s vybraným dodatávateľom):

  • Formát - A5
  • tlač - farebná
  • väzba - lepená
  • papier - 120g matný
  • náklad - 500ks

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 12.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - 20. februára 2018

Predmet výzvy:

zorganizovanie 3-dňového pracovného workshopu v rámci projektu "Silver Economy" (INTERREG V-A SKHU CBC Programme. SKHU/1601/4.1/164) začiatkom apríla 2018.

Pod zorganizovaním sa rozumie:
- zabezpečenie rokovacej miestnosti aj s technickým vybavením pre 20 účastníkov
- ubytovanie pre časť účastníkov - 10-12 izieb na 2 noci (blízko, alebo priamo v mieste, kde bude aj workshop)
- zabezpečenie stravy počas workshopu (občerstvenie a obedy)

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 6.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Event - Promoting Cultural and Creative Industries - 18. januára 2018

Promoting Cultural and Creative Industries: Maximising their Economic and Social Contribution in the EU

>> Date: Tuesday 27th March 2018
>> Time: 10:00am – 4:30pm
>> Venue: Thon Hotel Brussels City Centre, Brusselss

 viac informácií ...

Výzva - rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa - 20. decembra 2017

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.

V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným príspevkom v celkovej sume 2,8mil. EUR, pričom ku dňu vypísaniu tejto výzvy jeden z uchádzačov z projektu odstúpil, čím sa suma jemu prisúdenému finančnému príspevku (10.000,- EUR) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu.

 viac informácií ...

Úvodná konferencia k bilaterálnemu Slovensko-Gruzínskemu projektu - 6. decembra 2017

Dňa 5.decembra 2017 sme oficiálne spustili realizáciu bilaterálneho Slovak Aid projektu: Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných - Young Unemployed Towards Entrepreneurships "YUTE".

 viac informácií ...

Národný workshop: NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE - 24. novembra 2017

V rámci projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+) sme v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a Slovenskou živnostenskou komorou zorganizovali národný workshop na tému NOVÝ KONCEPT formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach. Pracovať v partnerstve sa oplatí!

 viac informácií ...

GreenScreen: Projektové stretnutie a výmena dobrej praxe - 22. novembra 2017

V novembri sa partneri projektu GreenScreen stretli v Bruseli na druhom stretnutí riadiacej skupiny. Diskutovali sme nielen o riadení projektu (výsledky projektu, plánovanie, finančné riadenie), ale bola to aj vynikajúca príležitosť na networking a zdieľanie osvedčených postupov v našej spoločnej misii “ozeleňovania” filmového priemyslu v ôsmich rôznych európskych regiónoch.

 

 viac informácií ...

Vodovod Bardar – Školenie pre učiteľov a monitoring výstavby vodovodu - 8. novembra 2017

2. a 3. novembra 2017 prebehli v Moldavsku dve aktivity implementovaného projektu „Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému“ (SAMRS/2016/MD/1/7) – školenie pre učiteľov na tému voda a kontrola výstavby úseku vodovodu vrátane tlakových skúšok.

 viac informácií ...

NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetiach - 7. novembra 2017

Pozývame Vás na podujatie, zamerané na súčasné možnosti vstupu praxe do obsahu vzdelávania a formovania spoločného postupu, ako tieto možnosti lepšie využiť pre kvalitnú prípravu mladých ľudí. Podujatie NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach, sa uskutoční dňa 23.novembra v priestoroch Galérie dizajnu Satelit.

Toto podujatie je organizované v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Príďte vyjadriť svoj názor, sformulovať požiadavky odvetvia a zistiť, ako ich presadiť.

 viac informácií ...

2018 Erasmus+, programová príručka a výzvy sú už publikované - 1. novembra 2017

K dispozícii je 2,7 miliárd eur na financovanie vzdelávacích, školiacich, mládežníckych a športových projektov, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Organizácie, ktoré chcú v roku 2018 požiadať o financovanie prostredníctvom programu Erasmus+, môžu od dnešného dňa pripravovať svoje žiadosti o grant. Príručku k programu Erasmus +, ktorá poskytuje podrobné informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete tu. Tohtoročný rozpočet sa od roku 2017 zvýšil o 200 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 8%.

 viac informácií ...

Seminár: Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev - 27. októbra 2017

Dňa 24.októbra 2017 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, zorganizovala interaktívny seminár o efektívnej komunikácii a tvorbe partnerstiev.  Seminár bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu „EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý je podporený z programu Erasmus+ a zameraný na budovanie kapacít podporných organizácií pre malé a stredné podniky.

 viac informácií ...

IX.ročník národnej konferencie o cyklistickej doprave - 27. októbra 2017

V dňoch 25. a 26.októbra 2017 sme sa zúčastnili konferencie o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite, ktorá sa konala v Trnave. Viac si prečítate v článku.

 viac informácií ...

Newsletter č.3 o duálnom vzdelávaní a projekte EP4A - 20. októbra 2017

RRA SP spolu so svojimi projektovými partnermi z Chorvátska, Srbska a Veľkej Británie, sa snaží v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeship" (podporeného z programu Erasmus+) zvýšiť informovanosť a zlepšiť atraktívnosť duálneho vzdelávania. Viac sa dočítate v poradí už treťom Newsletri.

 viac informácií ...

Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev - 12. októbra 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavý seminár "Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev", organizovaný v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+).

Cieľom seminára je pod vedením skúsenej lektorky PhDr. Márie Gajdošovej posilniť zručnosti pracovníkov podporných organizácií (ktoré sa zaoberajú podporou pre malé a stredné podniky),  pri komunikácii s partnermi – či už podnikateľmi, školami alebo verejnými inštitúciam.

Témy seminára sú napríklad Sebapoznanie; Zásady efektívnej komunikácie; Neverbálna komunikácia; Vnímanie osobnosti; Motivácia - kľúč k úspechu; Zvládanie a prijímanie kritiky; Asertívne správanie; Psychológia v komunikácii a ďalšie.

V prípade záujmu sa prosím prihláste na tejto emailovej adrese: ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk, najneskôr do 20.októbra 2017.

Viď priložená pozvánka.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - digitálna vizuálna identita projektu GreenScreen - 10. októbra 2017

RRA Senec - Pezinok (RRA) ako partner projektu Green Screen, realizovaného cez program  Interreg Europe hľadá odborné služby pre návrh vizuálnej identity, digitálneho marketingového materiálu a vizuálnych prostriedkov projektu.

Predmet výzvy:
Dodávateľ by mal vytvoriť vizuálnu identitu a projektovú značku, ktorá bude sledovať vizuálne usmernenia Interreg Europe. Dodávateľ by mal vypracovať komplexné kreatívne prístupy pre:
•    Vizuálne prostriedky projektu - visual assets for the project (project identity graphics for general use)
•    Digitálne marketingové komponenty (webové banner(y), banner(y) na sociálnych médiách)
•    Vizuál digitálnej brožúry projektu,
•    Vizuály pre digitálne brífingy, digitálne publikácie materiálov vytvorených v projekte
o    baseline štúdia
o    prípadové štúdie
o    záznamy zo stretnutí
o    pozvánky a iné písomné dokumenty)
Dodávateľ by mal tiež poskytnúť originálnu fotografickú databázu na tému projektu. Fotografie budú použité v rámci vyššie uvedených komponentov, ako aj publikácií GreenScreen, digitálnych správ a digitálnej komunikácie.
Výstupy by mali byť dodané vo formáte InDesign (.indd) a umožňovať individuálne interné úpravy partnermi projektu GreenScreen.
Po prijatí úplnej platby sa spoločnosti RRA poskytuje exkluzívne a neobmedzené práva na používanie a reprodukciu konečných značkových materiálov.

Svoje ponuky nam posielajte najneskôr do 31.októbra 2017, buď elektronicky na emailovu adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo osobne/poštou na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražska 27, 811 04 Bratislava.

V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Price offer request - Digital Visual Identity of GreenScreen Project - 10. októbra 2017

RDA Senec - Pezinok acting as a partner in Green Screen project implemented through Interreg Europe, is looking for professional services for designing visual identity, digital marketing materials and visual means of the project.

Subject of price proposals:
Supplier has to create a visual identity and design branding that will follow Interreg Europe's visual guidelines. It is necessary to prepare 3 complex creative approaches for:
• Visual resources of the project - visual assets of the project (graphic identity for the project for general use)
• Digital marketing components (banner (s), banner (s) on social media)
• The project's digital brochure,
• Visuals for digital briefings, digital publications of materials created in the project
• Base Study
• Case studies
• Meetings minutes
• Invitations and other written documents
The contractor should also provide an original photographic database relating to project topic. Photos will be used within the listed components as well as publications, digital reports and digital communications.
Outputs should be delivered in InDesign (.indd) and allow individual internal editing of GreenScreen partner projects.
Upon receipt of the full payment, supplier grants exclusive and unlimited rights to use and reproduce final branded materials.

Please send your offers no later than 31 October 2017, either by e-mail to info@rrasenec-pezinok.sk or by post to:
Regional development agency Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava.

For further questions, please contact us by calling 00421/910/927151.
RRA Senec-Pezinok

 

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie národného workshopu - 25. septembra 2017

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie národneho workshopu na tému: Duálne vzdelávanie
Predmet výzvy:
zorganizovanie národného workshopu na tému zapájanie škôl a malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania.  Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Národný workshop sa má uskutočniť v druhej polovici novembra 2017.

Pod zorganizovaním sa rozumie: zabezpečenie rokovacej miestnosti pre min. 30 osôb, spolu s technickým vybavením; zabezpečenie vhodných kľúčových rečníkov/diskutérov na danú tému; príprava a tlač pozvánky a prípadných materiálov a občerstvenie počas celého workshopu.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 10.10.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

3. projektové stretnutie partnerov projektu EP4A v Bratislave - 20. septembra 2017

V dňoch 18. a 19. 9. 2017  sa v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) konalo projektové stretnutie partnerov projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ (EP4A). Partneri z Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska zhodnotili prvú polovicu implementácie projektu a naplánovali ďalšie kroky.

 viac informácií ...

Európsky týždeň mobility - 5. septembra 2017

Európsky týždeň mobility

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu zapojením sa do kampane  Európsky týždeň mobility.

Motto kampane 2017 je: „Zdieľanie vás dostane ďalej!“ a témou ročníka 2017 je „čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.

Mesto Senec sa do kampane zapojí organizovaním viacerých aktivít 22. septembra 2017,
ktorý je známy súčasne aj ako Medzinárodný deň bez áut.

Cieľom kampane je obmedziť používanie osobných áut, propagovať výhody ekologických spôsobov dopravy a upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy na životné prostredie i ľudské zdravie.

Pozývame Vás  na akciu organizovanú v piatok 22. septembra 2017 od 14,00 do 18,00 hodiny  na Lichnerovej ulici, v Senci.

Dozviete sa zaujímavé informácie týkajúce sa elektromobility a budete môcť otestovať rôzne ekologické dopravné prostriedky na elektrický pohon ako elektroskútre, elektrobicykle, elektrokolobežky a pod.. Predstavený bude aj študentský projekt elektromobilu e-vozidlo EDISON, ktoré bolo vyvinuté tímom profesorov, študentov a doktorandov Žilinskej Univerzity. Akcie sa zúčastní aj spoločnosť Zeroemission, ktorá bude prezentovať nabíjacie stanice vhodné nielen pre spoločnosti ale aj do domácností. V našom meste budú v rámci medzinárodného projektu eGUTS v roku 2018 nainštalované a testované elektrické nabíjacie stanice, ktoré prispejú k rozvoju elektromobility v našom regióne.

Pridajte sa k nám, nechajte 22. septembra auto doma a príďte sa dozvedieť viac.

 viac informácií ...

Praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp - 21. augusta 2017

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) zorganizovala  dňa 17. 8. 2017 vo svojich priestoroch praktickú prezentáciu výstupov projektu EcoSystemApp: Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu. 

 viac informácií ...

EP4A: Príručka dobrej praxe v oblasti vzdelávania u zamestnávateľa dokončená - 9. augusta 2017

Príručka dobrej praxe pokrýva prípady zo štyroch partnerských krajín (Chorvátsko, Srbsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo) a vybraných členských štátov EÚ (Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Írsko, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko). Prípady boli vybrané a popísané partnermi projektu EP4A. 

 viac informácií ...

Dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov - 8. augusta 2017

Štát plánuje poskytovať občanom dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov.
 
- Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.
- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.
- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.
 
Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.
 
Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.
 
Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta.

 

Rezidenčný pobyt pre 50 umelcov vo Viedni a Salzburgu - 7. augusta 2017

Rakúska federálna kancelária v spolupráci s KulturKontakt Rakúsko (KulturKontakt Austria) umožní 50 umelcom v roku 2018 rezidenčný pobyt vo Viedni a Salzburgu. Ak ste vizuálny umelec, umelecký fotograf, skladateľ, spisovateľ, literárni prekladateľ, umelecký a kultúrny pedagóg, alebo sa zaoberáte umeleckou tvorbou z oblasti videa a médií, pozrite si výzvu na predloženie žiadostí! >>>Termín podania prihlášky: 18. september 2017<<<

 viac informácií ...

Pozvánka na prezentáciu výsledkov projektu EcoSystemApp 17.8.2017 - 2. augusta 2017

Pozývame Vás na podujatie s názvom "Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu – praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp", ktoré sa uskutoční 17. augusta 2017; 10:00 – 12:30 v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok na Pražskej 27, 811 01 Bratislava. Pozvánka a program podujatia sa zobrazia po kliknutí na link  "viac informácií" pod týmto textom.

 viac informácií ...

EP4A Súhrnná správa o stave odborného vzdelávania a prípravy bola dokončená - 30. júna 2017

V nadväznosti na zverejňovanie správ o stave v jednotlivých krajinách projektu, ako aj správ z analýz potrieb, bola zverejnená aj súhrnná správa pre Chorvátsko, Spojené kráľovstvo, Slovensko a Srbsko.

 

 viac informácií ...

EcoSystemApp - Joint Staff Training - 19. júna 2017

V dňoch 12.-16.júna 2017 sa uskutočnili, tzv. JointStaffTraining školenie, realizované v rámci projektu EcoSystemApp (podporený cez program Erasmus+), ktorý je zameraný na podporu vzdelávania, najmä on-line formou  v oblasti podnikania.

 viac informácií ...

Keramické trhy 2017 - 25. mája 2017

Tradičné podujatie - Keramické trhy 2017 sa už 14 krát uskutočnia v Pezinku v dňoch 9. - 11.júna 2017.

 viac informácií ...

Verejná súťaž na poskytnutie konzultačných služieb pre švédskeho projektového partnera - 2. mája 2017

V našom projekte GreenScreen vyhlasuje náš švédsky partner - obec Ystad - verejnú súťaž na poskytnutie konzultačných služieb v oblasti podpory zapájania cieľových skupín. Výzva je otvorená do 18.5.2017. Viac informácií nájdete v priložených špecifikáciach (v anglickom jazyku). Ak by ste mali záujem sa do súťaže zapojiť, prípadne viete o niekom, kto by sa mohol chcieť zapojiť, kontakty na zadávateľa sú v priloženom dokumente.

 viac informácií ...

INFOSEMINÁR k eurofondovej výzve pre MNO - 26. apríla 2017

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Výzvy podporia aktivity MNO:
- v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
- pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou,
- pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
- pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujú s cieľom priblížiť vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.
Semináre organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

Podrobnejšie informácie o termínoch a miestach konania seminárov nájdete v priloženej pozvánke a v programe. Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru. Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

 

Newsletter č. 2 projektu Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie - 25. apríla 2017

Dávame Vám do pozornosti v poradí druhé číslo newslettra, v ktorom nájdete aktuálne informácie o implementácii zaujímavého medzinárodného projektu ,,Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie", realizovaného cez program ERASMUS+.

 viac informácií ...

Katalóg adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy navrhuje účinné riešenia pre samosprávy - 19. apríla 2017

Zúčastnili sme sa Verejnej prezentácie Katalógu adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy, ktorá sa konala dňa 12. apríla 2017 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi účastníkmi boli zastúpení starostovia i poslanci samospráv z územia BSK, ale aj odborníci či zástupcovia širšej verejnosti.

 viac informácií ...

Konferencia ,,Potrebujeme silné regióny?“ priniesla zaujímavé informácie i závery - 10. apríla 2017

Po úvodnej registrácii, ktorej formulár bol k dispozícii širokej verejnosti na webovej stránke organizátora – Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), sa táto konferencia uskutočnila dňa 7. apríla 2017 v hoteli Radisson Blue Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 viac informácií ...

Študijná návšteva zástupcov moldavského parlamentu v NR SR - 6. apríla 2017

V dňoch 4. až 6. apríla 2017 Národnú radu Slovenskej republiky navštívila delegácia zástupcov moldavského parlamentu v rámci slovenskej rozvojovej pomoci CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.

 viac informácií ...

Študijná cesta na tému duálneho vzdelávania - 5. apríla 2017

RRA Senec-Pezinok je partnerom medzinárodného projektu "EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", v rámci ktorého vyslali zástupcov Slovenskej živnostenskej komory a Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na štúdijnú cestu do Londýna.  Študijný cesta sa uskutočnila koncom marca 2017 a účatníci sa v rámci nej oboznámili s fungovaním duálneho vzdelávania vo Veľkej Británii.

 viac informácií ...

Študijná návšteva TAIEX odborníkov na stredné a vysoké školstvo zo severného Cypru - 4. apríla 2017

V dňoch 27. až 31. marca 2017 sa na Slovensku uskutočnila študijná návšteva expertov z inštitúcií zodpovedných za stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie zo severnej časti Cypru. Táto študijná návšteva, podporená inštitúciou Európskej komisie - TAIEX a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok,  bola zameraná na uznávanie odborných kvalifikácií na akademické a profesijné účely.

 viac informácií ...

GreenScreen: Nový projekt o “zelených” postupoch v audiovizuálnom priemysle - 3. apríla 2017

K 1. januáru 2017 bola oficiálne spustená nadregionálna iniciatíva spájajúca regióny z 8 krajín s cieľom prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy zlepšovaním regionálnych politík dotýkajúcich sa  audiovizuálneho priemyslu a “ozeleňovaním” filmových a televíznych produkcií.

 viac informácií ...

Grant Nadácie Poštovej banky podporí ľudovú kultúru a folklór - 27. marca 2017

Nápad pre folklór je nový grantový program Nadácie Poštovej banky, zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. To jasne preukazuje úprimný záujem nadácie o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho pôsobiska a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.

 viac informácií ...

Verejná prezentácia Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK - 27. marca 2017

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej ako ,,BSK“) pripravuje verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Táto udalosť sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 od 9:00 do 12:00 v rokovacej sále Úradu BSK (Sabinovská 16, Bratislava).

 viac informácií ...

III. diskusné fórum - ,,Potrebujeme silné regióny?" - 26. marca 2017

Radi by sme samosprávam, organizáciám či inštitúciam, zanieteným odborníkom, nadšencom a regionalistom, avšak predovšetkým verejnosti v regióne sprostredkovali nasledovnú pozvánku. Jedná sa o tretie diskusné fórum z dielne Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), tentoraz na aktuálnu tému ,,Potrebujeme silné regióny?“.

 viac informácií ...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017 - 22. marca 2017

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2017 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. Internetové hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. mája do 31. júla 2017 na webovej stránke http://www.e-obce.sk/.

 

Študijná návšteva slovenských odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky v Gruzínsku - 20. marca 2017

V dňoch 13. až  17. marca 2017 sa v Gruzínsku uskutočnila študijná návšteva expertov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Táto študijná návšteva bola pokračovaním predchádzajúcej, zorganizovanej v dňoch 2. – 7. októbra 2016, kedy na Slovensko prišli experti z Gruzínska.

 viac informácií ...

Vyhodnotenie prieskumu názorov podnikateľov a fokusová skupina v rámci projektu EP4A - 17. marca 2017

Dňa 1.4.2017 bude už druhý rok účinný zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahuje legislatívu duálneho vzdelávania. Prax ukázala, že dnešné nastavenie systému výučby praktickej časti štúdia u zamestnávateľa nie je žiaduce až v takej očakávanej miere u živnostníkov, menších podnikov a malých a stredných podnikateľov. 
V tejto súvislosti usporiadala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu Zapojte sa so EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu prieskum, ktorého vyhodnotenie sa konalo 14.3.2017 v Bratislave v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou, ktorá je aktívne zapojená do implementácie prvkov duálneho vzdelávania stredného odborného školstva v Slovenskej republike. Vyhodnotenie bolo spojené s tzv. fokusovou skupinou, kde sa zainteresované strany vyjadrovali k výsledkom prieskumu a prispievali vlastnými názormi a odporúčaniami do budúcnosti.
 

 viac informácií ...

Projekt na vybudovanie časti vodovodu pitnej vody v Moldavsku - 13. marca 2017

Dňa 10.marca 2017 sa uskutočnila úvodná konferencia projektu na vybudovanie časti vodovodu na pitnú vodu k obci Bardar, región Ialoveni, Moldavsko.

Úvodnú konferenciu slávnostne otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku, jeho excelencia Robert Kirnág, spolu s generálnym riaditeľom Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci, pánom Michalom Mlynárom a predstaviteľmi za moldavskú stranu pánom Anatolie Dimitrom, predsedom okresu Ialoveni, pánom Eduardom Ungureanom, riaditeľom Odboru rozvoja vzťahov s regionálnymi inštitúciami a pánom Viorelom Jardan, riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry Stred.  Hlavným partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá získala na tento projekt spolufinancovanie cez program Slovak Aid.

 viac informácií ...

Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy - 8. marca 2017

Vážený podnikateľ,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.
Odborný seminár  SARIO Business Link - Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne:
- praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
- možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak Aid
- diskusiu a networking s prednášajúcimi
Dátum : streda, 22. marec 2017
Miesto : Incheba Expo, Bratislava, Hala B1, Programové centrum B1 (mapa)
Cena : vstup na konferenciu na základe registrácie, vstup na veľtrh si návštevník rieši individuálne
Kontakt : Naďa Hladká, Mobil: +421 910 828 227, Email: hladka@sario.sk

 

Tri nové výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry - 8. marca 2017

Dnešným dňom vám prinášame prehľad troch výziev, ktoré boli vyhlásené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Slovenskej republiky. Prehľad zachytáva všetky potrebné údaje a informácie o konkrétnych výzvach, vrátane odkazov na ďalšie potrebné dokumenty či prílohy.

 viac informácií ...

Quo vadis regionálna výchova? - 6. marca 2017

V posledných rokoch sa medzi výučbovými predmetmi základných i stredných škôl čoraz viac a v intenzívnejšom meradle začala objavovať ,,regionálna výchova“. Svojej realizácie sa dočkala aj v našom spádovom území - minimálne v obci Šenkvice a meste Senec.

 viac informácií ...

Spustil sa projekt eGUTS, zameraný na e-mobilitu - 3. marca 2017

Prvý a druhý marcový deň sa konala úvodná konferencia k projektu eGUTS (Eletric, Electronic and Green Urban Transport Systems), ktorý je realizovaný cez program Interreg Danube Transnational Programme. Zapojených je 22 partnerov z 9 krajín (Rumunsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora) a realizácia je naplánovaná na 30 mesiacov.

 viac informácií ...

Harmonogram výziev na rok 2017 - Education, Youth, Sport and Culture - 3. marca 2017

V anglickom jazyku prinášame konečné termíny a aj webové odkazy na podávanie žiadostí o projekty v konkrétnych programoch. Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám rozbalí PDF dokument s celkom 14 novými výzvami, ktorých termíny sú v rámci celého kalendárneho roka 2017.

 viac informácií ...

Newsletter on twinning project Undeclared work in Croatia - 1. marca 2017

Dear colleagues who are working on current challenges of gray economy and undeclared work, please find the first addition of our Newsletter - EU-funded Twinning Project on Undeclared Work we are implementing in Croatia together with our German colleagues. Enjoy reading!

 viac informácií ...

Digital Festival 2017 in Brussels - 1. marca 2017

The Digital Festival returns to Brussels as a celebration of tech, ideas and innovation, animated via talks, workshops, debates and performance.
The emphasis of this edition will be on the power of digital and technology to change lives and transform how we interact with our world, as well as how humans can shape technology.
The Digital Festival is where independent talent, tech startups and industry leaders meet policymakers, press and the world. Join us to take your seat to the future.

Last year over 1200 attended the Festival - book your place today! Registration is free.

 

Kultúra a životné prostredie - 3 nové výzvy na podávanie žiadostí o NFP - 28. februára 2017

Na našom webe vám prinášame prehľad troch nových výziev! Jednu z nich vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme svoj dom – týka sa modernizácie a kompletnej rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Zvyšné dve vyhlásil operačný program Kvalita životného prostredia v tematike protipovodňovej ochrany.

Kliknite na ,,Viac informácií", aby sa vám zobrazil už konkrétny PDF dokument.

 viac informácií ...

Na zamyslenie pre slovenských odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja - 27. februára 2017

V Bratislave sa dňa 22. februára 2017 konal seminár venovaný súčasným výzvam a inováciám v oblasti regionálneho rozvoja. 
Seminár zorganizoval Úrad vlády SR zastúpený pánom Antonom Marcinčinom, splnomocnencom vlády SR pre podporu zaostávajúcich regiónov, v úzkej spolupráci s expertmi OECD.
Hlavnými témami tohto veľmi zaujímavého podujatia bolo predstavenie nielen aktuálnych výziev, ale aj ich previazanie s problematikou inovácií v regionálnom rozvoji.

 viac informácií ...

The Current challenges and inovation in regional development - 24. februára 2017

On 22 February 2017 a seminar devoted to the current challenges and innovation in regional development was held in Bratislava.The seminar was organised by the Slovak Office of the Government represented by Mr. Anton Marcinčin, Plenipotentiary of the Government for the Support of the Lagging Regions and his team in close cooperation with OECD experts.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - facilitácia rokovania zameraná na duálne vzdelávanie - 20. februára 2017

Predmet výzvy: zabezpečenie facilitácie rokovania  - FocusGroup Meetingu. Téma rokovania je o účňovstve a zapojení malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania. Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Focus Group sa má uskutočniť dňa 14.marca 2017, približne na 120 minút v poobedňajších hodinách.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 3.3.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

Nové výzvy pre slovenskú verejnosť! - 20. februára 2017

Prinášame vám prehľad výziev, ktoré sú k dnešnému dňu stále aktuálne. Ich podmienky i termíny sú rôzne - tematické oblasti sa prevažne týkajú ľudských zdrojov (detí a mládeže), cezhraničnej spolupráce i životného prostredia (výzva k životnému prostrediu je tiež podmienená cezhraničnou spoluprácou). Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám zobrazí príslušný PDF súbor.

 viac informácií ...

European Automotive Leaders Summit 2017 - 17. februára 2017

Dear business partner,
Are you interested to listen to inspiring keynote addresses from the automotive industry, be part of in-depth and thought-provoking debates on Supply Chain, Digitization, Smart Infrastructure, Future Freight Transportation, Connected Outbound and New Mobility?
Slovak Investment and Trade Development Agency is proud to be supporting the European Automotive Leaders' Summit 2017 which will be held in Vienna, on March 14 - 15, 2017. 
Since we work in promoting and supporting Slovak companies operating in the industry, we're supporting this unique event. Book your place for the European Summit Vienna using reference code 'SARIO' to get a fantastic 66% saving.
Enjoy the evening networking drinks reception (March 14th), summit and gala networking dinner (March 15th) with senior OEMs and industry specialists for only €495 per delegate (instead of €1495).
Date : March 14 - 15, 2017
Venue : Hotel Ritz Carlton, Vienna, Austria
Contact : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

European Automotive Leaders Summit 2017 - slovenská verzia - 17. februára 2017

Vážený obchodný partner,
máte záujem zúčastniť sa diskusií zameraných na riadenie dodávateľského reťazca, digitalizáciu, inteligentnú infraštruktúru, budúcu logistiku tovarov, novú mobilitu?
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie European Automotive Leaders Summit 2017, ktoré sa bude konať 14. - 15. marca 2017 vo Viedni.
SARIO je jedným z podporujúcich partnerov tohoto podujatia, a preto v rámci propagácie a podpory slovenských spoločností v priemysle Vám prinášame zvýhodnenú možnosť zúčastniť sa tohto podujatia.
Registrujte sa na European Automotive Leaders Summit 2017 vo Viedni do 28. februára 2017 s použitím referenčného kódu 'SARIO' pri registrácii a získate zľavu z poplatku vo výške 66%. Vaše vstupné bude vo výške 495 EUR/jedného účastníka namiesto 1 495 EUR/jedného účastníka! Zľavový kód 'SARIO" je potrebné uviesť v poli Reference.
Podujatia sa zúčastnia atraktívni rečníci - vrcholoví manažéri pôsobiaci v oblasti automobilového priemyslu, ktorí predstavia aj svoje vízie a myšlienky o nových technológiách, architektúre a budúcnosti tohto sektora a navyše ponúka príjemný večer strávený na recepcii so zástupcami OEM (14. marca) a účasť na summite a gala večeri (15.marca) s odborníkmi z priemyslu.
Dátum : 14. - 15. marca 2017
Miesto : Hotel Ritz Carlton, Viedeň
Kontaktná osoba : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org