Aktuality Minimize
Consultative Meeting with Social Partners on OSH Campaigns in 2020 within Twinning Project in Serbia - 31. marca 2020

In the framework of the Twinning Project ”Support and Improvement of Occupational Safety and Health and Labor Inspection in the RS,  a consultative meeting  was organized on February 24, 2020 in the OSH Directorate regarding organization of  awareness raising campaigns focused on improvement of knowledge and social responsibility of all stakeholders, as well as building a positive attitude of public to safety and health at work. The OSH national campaigns 2020 will be organized by the Directorate of Safety and Health at Work of MLEVSA with support of the Twinning Project and participation of social partners and other stakeholders.  The tri-partite meeting was attended by representatives of Serbian Association of Employers (UPS), Trade Unions (UGS Nezavisnost), OSH Union (UBZRS), Labour Inspectorate, OSH Directorate of MLEVSA and Twinning Project experts.

 viac informácií ...

Katalóg investičných príležitostí v Gruzínsku a online aukcia - 4. marca 2020

Dávame do pozornosti katalóg 100 investičných príležitostí vytvorený gruzínskym ministerstvom hospodárstva. Nachádzajú sa v ňom pozemky, industriálne priestory, ťažba nerastných surovín, ale aj hotely a minerálne pramene.

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spustila spoluprácu s partnermi v Gruzínsku - 20. februára 2020

V priebehu posledných dní sme podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu s viacerými gruzínskymi partnermi. 

 viac informácií ...

Úvodné stretnutie k projektu PARTNERSHIP FOR CREATIVE APPRENTICESHIPS (P4CA), LONDÝN - 2. decembra 2019

V utorok 26. 11. 2019 sme v Londýne úspešne otvorili nový Erasmus+ projekt P4CA (Partnership for Creative Apprenticeships).

 viac informácií ...

Druhé stretnutie partnerských organizácií k projektu Learn2create v Bratislave - 17. októbra 2019

V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sme hosťovali druhé pracovné stretnutie v rámci projektu Learn2create u nás v Bratislave, kde sa stretli hlavný partner projektu ARTeria (PL) a partnerské organizácie Innogate (ES), Materahub (IT), Dimitra (GR) a Rinova (UK). 

 viac informácií ...

Kto je/bude mentor pre podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle? - 16. októbra 2019

V dňoch 2. až 4. októbra 2019 sme sa zúčastnili 3-dňového workshopu a pracovného stretnutia u partnerov DIMITRA v gréckej Larisse. 

 viac informácií ...

Štúdijná návšteva z Moldavska - Čistenie odpadových vôd (10-12 September 2019) - 17. septembra 2019

V dňoch 10-12 septembra 2019 sa uskutočnila štúdijná návšteva v rámci projektu “Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred (Better Waste Water Management Step by  Step)”, podporená z programu SlovakAid. 

 viac informácií ...

RRA SP na Diaspora Day v Straseni, Moldavsko - 20. augusta 2019
V nedeľu 18. augusta 2019 sa v centrálnom parku "Ștefan cel Mare şi Sfânt" v obci Strășeni, Moldavsko uskutočnil tretí ročník mestského festivalu Diaspora Day.  viac informácií ...

Zhrnutie výsledkov prieskumu k projektu Bridging the Gap - 12. júla 2019

Prinášame článok, ktorý predstavuje výsledky medzinárodného prieskumu, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu Bridging the Gap v období január 2019 - máj 2019 na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a Veľkej Británii (Anglicko). 

 viac informácií ...

Slovak-Georgian Business Forum 14.6.2019, Bratislava - 18. júna 2019

June 14, 2019 we had an opportunity to be a part of SK - GE Business Forum that took place in Bratislava. This forum titled "Doing Business in Georgia" was a final activity of our project “Young Unemyployment Towards Enterpreneurship” (YUTE). 

 viac informácií ...

SK – GE Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 17. júna 2019
Dňa 14. júna 2019 sme sa zúčastnili SK - GE Business Forum, v rámci ktorého sa predstavil aj bilaterálny projekt “Podpora malého a stredného podnikania - Young Unemployment towards Enterpreneurship” (YUTE).  viac informácií ...

Druhé pracovné stretnutie s partnerskými organizáciami projektu Bridging the Gap, Matera (Taliansko) - 3. júna 2019
V dňoch 30. a 31. mája 2019 sme sa zúčastnili druhého pracovného stretnutia v rámci projektu Bridging the Gap v Matere, kde sa stretli taliansky MateraHub (IT) za prítomnosti ostatných partnerských organizácií ARTeria (PL), Dimitra (GR), ProMalaga (ES), Rinova (UK) a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (SK). Stretntuie bolo sprevádzané multiplikačným podujatím pre miestnych aktérov a stakeholderov. viac informácií ...

Slovensko-Gruzínske Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - 7. mája 2019

Slovensko-Gruzínske Business Forum sa uskutoční 14.6.2019 v Grand Hotel River Park na Dvořákovom nábreží 6 v Bratislave. Fórum začína o 10:30 a bude nasledovať B2B (Business to Business) stretnutiami podnikateľov a neskôr predstavením gruzínskych výrobkov.

Viac informácií v AJ nájdete na tomto linku.

 

Gruzínsko-Rakúske Business Forum - 2. mája 2019

Dňa 13.mája 2019 sa uskutoční Gruzínsko-Rakúske Business Fórum v Tbilisi. Fórum začína o 10:30 miestneho času a o 12:00 bude pokračovať B2B (business to bussiness) stretnutiami podnikateľov. 

Viac informácií v anglickej verzii udalosti:
We would like to inform you that Georgian-Austrian Business Forum will take place on May 13, 2019 at Lolita Hotel in Tbilisi (address: 7 Chovelidze str. ). The forum starts at 10.30 a.m. The forum will be followed by B2B meetings starting at 12:00 noon.
 
In case of your interest please confirm your attendance till May 8 at info@eugbc.net or Tel: + 995 (32) 2 90 36 91
 
In order to agree time of B2B meeting/meetings with the respective Austrian Companies, please contact to Representative of Austrian Economic Chamber Ms. Ana Lataria T +995 322 434 401, M +995 577 208 852, email: tbilisi@advantageaustria.org

 

Spustenie projektu Learn 2 Create - 5. apríla 2019

Úvodné stretnutie projektových partnerov projektu Learn 2 Create sa uskutočnilo začiatkom apríla 2019 v poľskom meste Zabrze.

 viac informácií ...

Postavenie vidieckych žien v poľnohoposdárstve - 18. marca 2019

Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár, zameraný na inklúziu žien do agrosektora a inšpiratívne príklady žien.

Seminár sa uskutoční dňa 25.marca 2019 v Agroinštitúte Nitra, miestnosť S3.

Viac informácii v pozvánke.

 viac informácií ...

Výzva na zistenie PHZ - tlač - 12. marca 2019

Výzva na zistenie PHZ - tlač
V rámci implementujúceho projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, plánujeme vydať katalóg s firmami, ktoré poskytujú produkty alebo službe pre vekovú kategóriu 50+ a sú súčasťou projektovej databázy.

Prosíme o zaslanie Vašej cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky: tlač katalógu a potrebná grafická upráva pre tlač.
Technické parametre:
Formát:     A5
Tlač:         farebna
Rozsah:    cca.120 strán   
Papier:     100-120g, matny
Obalka:     farebna-300g
Väzba:      spiralova/kruzkova
Náklad:     2000ks

Tlač musí byť zrealizovaná najneskôr do 18.5.2019

Svoje cenové ponuky nam môžete predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava v termine do 26.3.2019, do 15hod.

 

Výzva na cezhraničné spojenia v transeurópskej siete TEN-T - 25. januára 2019

Európska komisia spustila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF). Výzva je zameraná na chýbajúce spojenia a cezhraničné spojenia v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), najmä na:

- odstraňovanie prekážok a preklenutie chýbahúcich prepojení;

- práce týkajúce sa projektov cezhraničnej infraštruktúry pre železnice, vnútrozemské vodné cesty a cesty;

- lepšie prepojenie vnútroštátnych dopravných sietí.

Výzva CEF sa zameriava na projekty týkajúce sa periférnej komplexnej siete TEN-T.  Termín na predkladanie žiadostí je 24.apríla 2019 a je na ňu vyčlenených 65 miliónov EUR.

Európsky výbor regiónov zároveň organizuje informačné stretnutie formou workshopu, na ktorom predstavia politické priority výzvy na rok 2019 ako aj praktické informácie, ako pripraviť úspešný návrh a ďalšie dôležité základné informácie týkajúce sa procesu predkladania žiadostí ako aj následného hodnotenia.

Workshop sa uskutoční dňa 7.februára 2019 od 14hod do 15:30hod v Európskom výbore regiónov,  miestnosť JDE 52.

Ďalšie informácie získate na sekretariáte COTER na adrese coter@cor.europa.eu

 

Vzdelávacie kurzy pre 50+ pokračujú - 14. januára 2019

Pre veľký úspech a záujem spúšťame od 4.februára 2019 pokračovanie vzdelávacích kurzov.  V prípade záujmu sa informujte alebo hneď nahlasujte na emailovej adrese: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo jabraham@rrasenec-pezinok.sk, tel. 0911/280608.

 

 viac informácií ...

Úspešné ukončenie kurzov - Silver Economy - 20. decembra 2018

Od septembra do decembra 2018 prebiehalo v troch mestách niekoľko vzdelávacích kurzov, určených pre ľudí nad 50 rokov, ktoré boli organizované v rámci projektu „Silver Economy“ realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU.

 viac informácií ...

Spustenie projektu Bridging the Gap - 12. novembra 2018