Sme spoľahlivá agentúra s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a riadenia projektov, školení, čerpania zdrojov EÚ a medzinárodnej spolupráce.

Projekty EUSkoleniaPartneriExperti

Referencie Minimize

Simona Lackova Slovakaid
"Študijnú návštevu ste bravúrne zvládli, ja vám ako agentúre k tomu srdečne gratulujem a opätovne ďakujem, že ste prebrali celú agendu."


Markovič Fedor
"Vážená paní ředitelko dneska jsem obdržel poštu s propagačními materiály od Vás. Moc Vám za ně děkuji. Jenom na okraj - Vámi poslane materiály byly přesně takové, která jsem v daný okamžik hledal. A ještě něco. Letos jsem byl v Modre na Harmonii v době vinobraní bylo to tam moc pekné a pokud mě to zdraví dovolí, rád se tam budu vracet. Na Slovensko zdravím a ještě jednou Vám - ale i všem těm, co se podíleli na vyřizení mé prosby, moc děkuji."


Ing. Daniela Bednárová, RZ ZMOS Horná Torysa
"Srdečne ďakujeme za všetko, čo ste pre nás spravili v súvislosti s prípravou programu pracovnej cesty RZ ZMOS Horná Torysa. Z každej strany počúvam chvály a spokojnosť. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť, obetavosť a profesionalitu."

Viac referencii

  
spacer

Simona Lackova Slovakaid

"Študijnú návštevu ste bravúrne zvládli, ja vám ako agentúre k tomu srdečne gratulujem a opätovne ďakujem, že ste prebrali celú agendu."

 


 

Markovič Fedor

"Vážená paní ředitelko dneska jsem obdržel poštu s propagačními materiály od Vás. Moc Vám za ně děkuji. Jenom na okraj - Vámi poslane materiály byly přesně takové, která jsem v daný okamžik hledal. A ještě něco. Letos jsem byl v Modre na Harmonii v době vinobraní bylo to tam moc pekné a pokud mě to zdraví dovolí, rád se tam budu vracet. Na Slovensko zdravím a ještě jednou Vám - ale i všem těm, co se podíleli na vyřizení mé prosby, moc děkuji."

 


 

Ing. Daniela Bednárová, RZ ZMOS Horná Torysa

"Srdečne ďakujeme za všetko, čo ste pre nás spravili v súvislosti s prípravou programu pracovnej cesty RZ ZMOS Horná Torysa. Z každej strany počúvam chvály a spokojnosť. Veľmi si vážime Vašu ústretovosť, obetavosť a profesionalitu."

 


 

Irena Fonodová, riaditeľka SAAIC – Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania

„S potešením konštatujem, že na Slovensku sú organizácie, ktoré vedia dlhodobo obstáť v tvrdej medzinárodnej projektovej konkurencii a RRA Senec – Pezinok patrí medzi ne. Oceňujem ich profesionálny prístup k riadeniu i riešeniu projektov financovaných z národných i európskych zdrojov, a najmä trvalú snahu o  udržateľnosť výsledkov a šírenie  inovácií do ďalších krajín.“


Agentúra je členom: Minimize
IS RRA Mandated Body for Twinning projects Esip  
spacer
Partneri Minimize
Slovak Aid    
spacer
dummy